Sestrám odovzdávali Biele srdce

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier sa v Univerzitnej nemocnici v Martine  uskutočnila konferencia sestier pôsobiacich v Turčianskom regióne. Podujatie otvoril medicínsky riaditeľ UNM doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD, ktorý ako prejav profesijného uznania odovzdal cenu Biele srdce na regionálnej úrovni trom sestrám martinskej nemocnice - vedúcej sestre Neonatologickej kliniky Bc.Marte Kantárovej, vedúcej sestre Očnej kliniky Mgr. Ľube Valkovej  a staničnej sestre koronárnej jednotky 1. Internej kliniky Elene Venényovej.

Na konferenciu prijali pozvanie riaditeľka Odboru ošetrovateľstva MZ SR Sekcie zdravia PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. a riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja PhDr. Anna Majbíková, MBA. Ministerská sestra PhDr. Tatiana Hrindová vyzvala vo svojom príhovore sestry k trpezlivosti pri procese zvyšovania ich statusu v spoločnosti. Apelovala, aby boli hrdými nositeľkami svojho povolania, pretože práve sestry sú znakom kvality, znakom profesionality a ich spôsob prístupu k ošetrovateľstvu je znakom významnosti a nezastupiteľnosti tohto povolania v rade zdravotníckych profesií. Zároveň sestrám poďakovala za to, že zotrvávajú v podmienkach, ktoré často nie sú ľahké, a že hľadajú spôsoby ako na sebe pracovať. „Chcem veriť v to, že máme silu, aby sme slušným a kultivovaným spôsobom dokázali hovoriť o nezastupiteľnej úlohe sestry“ uviedla na záver.

Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový symbol Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Na celom svete sa Medzinárodný deň sestier slávi 12. mája ako spomienka na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a povolania sestry Florence Nightingalovej z Veľkej Británie.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.