Slovenská pediatrická špička sa zišla v Martine na Galandovych dňoch

V týchto dňoch sa v Martine koná 51. ročník celoslovenskej pediatrickej konferencie s medzinárodnou účasťou – Galandove dni. Pracovná konferencia Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin patrí medzi najstaršie odborné podujatia na Slovensku. Pravidelne sa jej zúčastňujú najvýznamnejší pediatri zo Slovenska a pozvaní hostia zo zahraničia. Lekári Univerzitnej nemocnice Martin sa na dvojdňovej konferencii predstavia v oblastiach, ktoré patria v pediatrii medzi aktuálne a priblížia aj závery zo svojej výskumnej činnosti, ktorej sa na klinike dlhodobo venujú. „Na Galandovych dňoch je súbežne s medicínskou problematikou prezentované aj pediatrické ošetrovateľstvo. Konferencia v takejto podobe úspešne funguje už niekoľko ročníkov, čo nás veľmi teší, keďže v našich podmienkach nejde o často zaužívaný model,“ priblížil koncepciu odborného programu prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., prednosta Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM.

Po úvodných uvítacích príhovoroch boli v spolupráci s výborom Slovenskej pediatrickej spoločnosti odovzdané vyznamenania jubilantom, ktorí sa svojou dlhoročnou prácou zaslúžili o rozvoj pediatrie na Slovensku. V odbornom programe tohtoročných Galandovych dní rezonujú z aktuálnych tém zriedkavé, alebo vzácne ochorenia. „Zvyčajne sú to geneticky podmienené  choroby. Súčasná veda už preniká aj do možností liečby týchto ochorení. Diagnostika aj liečba sú náročné a veľmi drahé. Pri liečbe zriedkavých ochorení je preto veľmi dôležitá exaktnosť. Naše pracovisko sa zriedkavým ochoreniam venuje už niekoľko rokov. Na pôde Kliniky detí a dorastu UNM vzniklo osem centier, ktoré sa stávajú súčasťou európskej siete centier pre raritné ochorenia. V oblasti respirológie, imunitných ochorení alebo spánkovej medicíny prinášame poznatky svetového významu,“ uviedol prednosta detskej kliniky martinskej nemocnice.

Ďalšou významnou témou prednášok Galandovych dní 2019 je problematika očkovania detí. „Odkedy sa v spoločnosti začali objavovať antivakcinačné názory, museli sa lekári zastať rozumného prístupu k očkovaniu. Už desať rokov je preto pravidelnou súčasťou konferencie aj téma očkovania v detskom veku,“ vysvetlil prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. Pediatri sa venovali aj téme ochorení nervového systému detí, predstavené boli prvé skúsenosti s novou liečbou spinálnej muskulárnej atrofie. Veľmi dôležitou oblasťou konferencie bola aj biologická liečba v pediatrii, ktorá v súčasnosti predstavuje najmodernejšiu formu liečby. Pediatri sa na Galandovych dňoch zaoberali aj aktuálnou a pálčivou problematikou – obezitou detí, ktorá mladú generáciu trápi čoraz viac. Príčinou je najmä zle nastavený životný štýl už v detskom veku, s čím sú spojené aj ďalšie zdravotné komplikácie.

Pediatrická konferencia je pomenovaná po prof. MUDr. Vladimírovi Galandovi, CSc., ktorý bol významnou osobnosťou martinskej nemocnice. Ako prvý sa napríklad začal presadzovať o to, aby boli ťažko choré deti hospitalizované spoločne s matkami. Čo je dnes samozrejmé, pred pár rokmi totiž nebolo a práve prof. Galanda upozorňoval na to, že choré dieťa potrebuje svoju mamu pri sebe. Konferenciu Galandove dni organizuje Klinika detí a dorastu UNM v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine, Národným ústavom detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec, Slovenskou pediatrickou spoločnosťou, Slovenskou lekárskou spoločnosťou, so Spolkom lekárov v Martine a s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Martine. Podujatie sa koná od 21. Do 22. novembra 2019 v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty UK na Malej hore.

 

21.11.2019

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.