Slovenský pediatrický kongres

Na konci novembra sa v Martine stretli na trojdňovom kongrese  slovenskí, českí a poľskí pediatri. Ako každoročne, aj teraz sa podujatie tešilo mimoriadnej účasti odbornej verejnosti, organizátori zaregistrovali  vyše 700 účastníkov. 12. Slovenský pediatrický kongres a 49. Galandove dni sa tento rok uskutočnili pod záštitou ministra zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáša Druckera. Prednášalo sa paralelne v Aule magne JLF UK a v prednáškovej miestnosti Martinského centra pre biomedicínu JLF UK (BIOMED). Počas troch dní odznelo celkom 129 prednášok. Ďalších 33 tém bolo odprezentovaných v posterovej sekcii.

Účastníci prednášok mali možnosť načerpať množstvo informácii o nových diagnostických a terapeutických postupoch od skúsených odborníkov. „Cieľom stretávania sa lekárov na obdobných podujatiach je práve riešenie problémov spojených s liečebno-preventívnou starostlivosťou v pediatrii na Slovensku,“ uviedol prezident podujatia a zároveň prednosta Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. Okrem odbornosti má medzinárodný kongres aj spoločenský význam. Vzájomná komunikácia pediatrov a prizvaných hostí umožňuje výmenu cenných medicínskych skúseností a vedie k napredovaniu nielen jednotlivcov, ale aj všetkých pediatrických pracovísk.

Jednotlivé prednášky boli zaradené do niekoľkých tematických celkov. V časti s názvom vakcinológia riešili lekári problematiku respiračných infekcií, ktoré postihujú ľudí všetkých vekových kategórii. Za najčastejšie vyskytujúce sa ochorenie je stále považovaná chrípka, ktorá rozhodne nepatrí medzi banálne ochorenia. Každoročne zasiahne 5 – 10% detí a 20 – 30% dospelej populácie. Predstavuje klinicky relatívne uniformné ochorenie, ktoré býva vyvolané neustále mutujúcim vírusom. Typická je pre ňu krátka inkubačná doba. Toto zápalové ochorenie môže mať až deštrukčné účinky, v krajnom prípade až poškodenie tkaniva pľúc. Pri chrípke je preto potrebné pre prevenciu následkov a efektívne ukončenie infekcie mať vyváženú a regulovanú imunitnú odpoveď. Tú možno dosiahnuť očkovaním, ktoré lekári jednoznačne odporúčajú ako v detstve, tak aj v dospelosti. Viaceré štúdie ukázali, že očkovanie proti chrípke zabezpečí nielen obranu proti samotnej chrípke, ale modifikuje imunitnú reaktivitu a znižuje riziko sekundárnych infekčných komplikácii.  Očkovanosť Slovákov a Čechov je však podľa štatistík až tragicky nízka.

Slovenská lekárska spoločnosť v rámci kongresu aj tento rok udelila niekoľko významných ocenení domácim i zahraničným lekárom: MUDr. Jaroslavovi Fábrymu, PhD. za prínos v rozvoji pediatrie na Slovensku, prof. MUDr. Hane Hrstkovej, CSc . (CZ), prof. MUDr. Romanovi Primulovi, CSc. (CZ), prof. MUDr. Vladimírovi Mihálovi, CSc. (CZ) a ) a  Dr n. med. Joachimovi Buchwaldovi (PL). Najvyššie ocenenie – čestnú cenu akademika T. R. Niederlanda si prevzal prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.