Špecialisti o infekciách dýchacích ciest

Martin hostil prvý októbrový týždeň slovenských a českých pneumológov na medicínskej konferencii Haľákove dni. V kongresovej hale Hotela Turiec sa zišlo viac ako sto registrovaných účastníkov s cieľom diskutovať o najnovších trendoch v diagnostike a liečbe pľúcnych ochorení. Lekári tentoraz upriamili pozornosť na problematiku infekcií dolných dýchacích ciest. Výber tém ponúkol prierez najzávažnejších a najaktuálnejších problémov z danej oblasti. Táto mimoriadne rozsiahla téma je stále aktuálna v každodennej lekárskej praxi. Svedčí o tom aj fakt, že na konferencii odznelo 40 prednášok domácich i zahraničných špecialistov v oblasti pneumológie, chirurgie, infektológie, patológie, rádiológie, pediatrie a iných.

Medzi prednáškami sa niekoľkokrát spomínalo závažné a zdĺhavé infekčné ochorenie – tuberkulóza. O dosahu tohto ochorenia hovoril doc. Ivan Solovič z Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Podľa jeho slov je na Slovensku je situácia stabilizovaná a k výkyvom dochádza len v istých častiach republiky. Štatistiky z roku 2016 poukazujú na najvyšší výskyt tuberkulózy prevažne v Prešovskom kraji.  „Sú štyri spôsoby zistenia TBC - prevencia; vyšetrenie na základe ťažkostí pacienta; vyšetrenie príbuzných a osôb prichádzajúcich do styku s infikovaným a kontrola evidovaných TBC pacientov“ uviedol docent Solovič. Za ohniská tuberkulózy sú zväčša považované oblasti s nedostatočným prístupom k vode a s minimálnymi hygienickými návykmi. Choroba postihuje ľudí všetkých vekových kategórií najmä v okrajových a sociálne slabších skupinách populácie. Nakoľko ide o ochorenie prenášané kvapôčkovou infekciou, šíreniu napomáha aj neprimeraná hustota obyvateľstva na meter štvorcový v niektorých regiónoch Slovenska. Tuberkulóza sa v súčasnosti vzťahuje najmä na marginálne skupiny obyvateľstva. V dnešnej dobe je veľmi populárne školenie asistentov, ktorí priamo navštevujú dotknuté oblasti a sú pojítkom medzi skupinami obyvateľov a lekárom. Asistenti šíria osvetu, oboznamujú o možnosti očkovania a informujú verejnosť, že tuberkulóze sa dá predísť, dá sa liečiť, no hlavné je dodržiavať preventívne opatrenia a odporúčania lekárov.

Ondrej Haľák bol významný pneumológ a ftizeológ, univerzitný profesor a zároveň prednosta niekdajšej Kliniky tuberkulózy a respiračných chorôb martinskej nemocnice. Vedecko-odborné schôdze pneumológov sa na martinskej pôde usporadúvajú každé dva roky a majú už takmer 20-ročnú tradíciu.

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.