Špeciálny indikačný tím pre onkologických pacientov

Klinika hrudníkovej chirurgie vytvorila špeciálny indikačný tím, v ktorom na úrovni medziodborovej komisie posudzujú liečbu pneumoonkologických pacientov pneumológovia, onkológovia a hrudní chirurgovia. Na projekte okrem špecialistov UN Martin participujú aj lekári z FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Nároky na efektivitu manažmentu pneumoonkologického pacienta, zložitejšia lokalizačná a histologická diagnostika vrátane vyšetrení molekulárnej diagnostiky, progres v hrudníkovej chirurgii, ako aj možnosti personalizovanej liečby onkologických pacientov viedli k myšlienke vytvorenia multidisciplinárneho lekárskeho tímu, ktorý bude rozhodovať o spôsobe liečby pacientov s karcinómom pľúc a inými malígnymi ochoreniami hrudníka.

Iniciatívu rozvinul prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie UNM a JLF UK doc. MUDr. Antona Dzian, PhD., pod vedením ktorého začal takýto tím odborníkov pracovať na pôde Univerzitnej nemocnice v Martine.

Prvé zasadnutie pneumologicko-chirurgicko-onkologického indikačného tímu sa uskutočnilo 27. septembra. Na projekte spolupracuje Klinika pneumológie a ftizeológie, Onkologické centrum, Klinika hrudníkovej chirurgie, Ústav patologickej anatómie a Rádiologická klinika.

Prostredníctvom videokonferenčného systému sú súčasťou indikačného tímu aj odborníci z Oddelenia pneumológie a ftizeológie fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. „Veríme, že tímové rozhodovanie so zapojením moderných prostriedkov telemedicíny prinesie preukázateľnú efektivitu v indikáciách a liečbe karcinómu pľúc a iných malígnych ochorení hrudníka, čo bude v prospech našich pacientov“ uviedol na margo začatej spolupráce Doc. Dzian.

 

Členovia medziodborového tímu

UNM a JLF UK v Martine: prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.,  doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.,  MUDr. Ivan Kocan, PhD.,  MUDr. Iveta Kulišková, MUDr. Ľubica Kostková, MUDr. Mária Kočišová, MUDr. Dagmar Šuteková, MUDr. Zuzana Špaňová, doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., MUDr. Ivan Fučela, MUDr. Zdenko Huťka, CSc., MUDr. Jozef Mičák, MUDr. Martin Števík, PhD., MUDr. Štefánia Vetešková

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica: MUDr. Juraj Mazal, MUDr. Michal Urda, MUDr. Peter Paluch, MUDr. Veronika Urdová,  MUDr. Marek Lafférs

 

1. 10. 2018

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.