Spustili sme očkovanie 3. dávkou a očkovanie detí

Vakcinačné centrum Univerzitnej nemocnice Martin začalo od pondelka 18. októbra očkovať 3. dávkou vakcín proti Covid-19. Zároveň bude jedno z troch vakcinačných centier na Slovensku, kde sa budú môcť zaočkovať aj deti vo veku od 5 do 12 rokov.

Registrácia na 3. dávku vakcíny bude podľa usmernení z Ministerstva zdravotníctva SR možná až po tom, ako obyvatelia dostanú SMS správu, že na posilňujúcu dávku majú zo zdravotného hľadiska nárok. Očkovanie tretími dávkami vakcín je v prvej fáze určené ľuďom s oslabenou imunitou. SMS správy bude Národné centrum zdravotníckych informácií posielať na základe údajov zo zdravotných poisťovní. Po doručení SMS je potrebné sa zaregistrovať na stránke www.korona.gov.sk prípadne www.vakcinacia.nczisk.sk

3. dávky vakcín sú určené pre pacientov:

 • na aktívnej liečbe nádorových ochorení a hematologických malignít
 • po transplantácii orgánov užívajúcim lieky na oslabenie imunitného systému
 • po transplantácii kmeňových buniek v posledných 2 rokoch
 • užívajúcich lieky na potlačenie imunitného systému (napr. chemoterapia, reumatologické a iné imunitne podmienené ochorenia liečené imunosupresívnou liečbou s alebo bez systémových kortikoidov),
 • so strednou alebo závažnou primárnou imunodeficienciou - podľa zváženia ošetrujúceho klinického imunológa a v závislosti od charakteru ochorenia)
 • s primárnou alebo sekundárnou aspléniou
 • chronickým renálnym zlyhávaním
 • s pokročilou alebo neliečenou HIV infekciou
 • na liečbe vysokými dávkami kortikoidov alebo iných liekov potláčajúcich imunitnú odpoveď

Do vakcinačného centra sa môžu pacienti, ktorí dostanú SMS právu, dostaviť aj bez predchádzajúcej registrácie. Diagnóza pre podanie 3. dávky im bude overená priamo vo vakcinačnom centre.

V prípade, že pacient nedostane SMS správu, ale je liečený na niektorú z uvedených diagnóz, ošetrujúci lekár mu vystaví výmenný lístok na očkovanie. S výmenným lístkom potom môže prísť do vakcinačného centra a bude zaočkovaný.

 

Očkovanie detí

Vakcinačné centrum UNM je jedným z troch centier na Slovensku, kde sa môžu očkovať deti vo veku od 5 do 12 rokov. Registrácia bude spustená od stredy 20.10.2021. Očkovanie v tejto vekovej kategórii je určené výlučne pre deti, ktoré sú ohrozené vážnym priebehom ochorenia Covid-19 a očkovanie musí zároveň odsúhlasiť aj oštarujúci lekár dieťaťa.

Pred očkovaním je potrebné, aby rodič alebo zákonný zástupca vyplnil žiadosť o očkovanie, poučenie a informovaný súhlas a ošetrujúci lekár vyplnil výmenný list. Dokumenty sú zverejnené na stránke MZ SR: https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-deti-5-11-dok. Následne rodič alebo jeho zákonný zástupca zaregistruje dieťa na stránke www.korona.gov.sk alebo www.vakcinacia.nczisk.sk

Bez výmenného lístka od detského lekára a Súhlasu s očkovaním od lekára-špecialistu nebude môcť byť dieťa zaočkované!

 

Očkovanie zdravotníkov a zamestnancov UNM

Vakcinačné centrum UNM očkuje zdravotníckych zamestnancov bez registrácie.

Nárok na očkovanie majú :

 • zamestnanci, u ktorých od podania 2. dávky uplynulo minimálne 6 mesiacov
 • imunokompromitované osoby, u ktorých  od podania  2. dávky  uplynul najmenej 1 mesiac

Pre zamestnancov UNM je vo vakcinačnom centre vyhradený samostatný časový harmonogram.

 

Časový harmonogram pre jednotlivé skupiny očkovania  sa pravidelne aktualizuje na stránke MZ SR https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie.

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.