Stanovisko vedenia UNM k medializácii na hematologickej klinike

Bulvárna tlač sa od 15. februára intenzívne venuje téme dvoch podnetov na zdravotníkov na Klinike hematológie a transfuziológie UNM. Klinike príbuzní jedného z pacientov vyčítajú, že im nebol umožnený pobyt na oddelení spolu s hospitalizovaným pacientom v terminálnom štádiu jeho ochorenia. Verejne kritizujú najmä komunikáciu a vystupovanie jednej sestry lôžkového oddelenia hematológie. V oboch podnetoch príbuzní zároveň spochybňujú poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Vedenie nemocnice sa rozhodlo kvôli intenzívnemu mediálnemu tlaku na verejnú mienku zverejniť svoje stanovisko k dotknutej téme. 

Problematika návštev

Klinika Hematológie a transfuziológie UNM má približne miliónový spád. Väčšina pacientov, ktorí sa tu liečia, trpí závažným nádorovým ochorením krvotvorby. Títo ľudia majú kvôli agresívnej chemoterapii výrazne zníženú imunitu. Preto môžu príbuzní navštevovať pacientov každý deň len v určitý čas. Dôvodom tohto obmedzenia je prísny hygienicko-epidemiologický režim zavedený kvôli zníženiu rizika prenosu bežných infekcií na hospitalizovaných pacientov. Toto pracovisko nemá nadštandardné izby, ako je to napríklad v novom chirurgickom pavilóne UNM. Dlhodobejší pobyt rodinných príslušníkov spoločne s pacientom neumožňujú kapacity, ani priestorové riešenie jednotlivých izieb. Malo by to za následok posunutie hospitalizácie iných pacientov, ako aj narušenie transplantačného programu.

Problematika personálu

Podnety príbuzných týkajúce sa verbálnych prejavov a vystupovania jednej konkrétnej sestry vedenie nemocnice prešetrilo. Sestra pripustila, že nevhodne zvolila komunikáciu a vzhľadom na  závažnosť vzniknutej situácie s ňou bol rozviazaný pracovný pomer. Nakoľko chce nemocnica eliminovať výskyt prípadov nevhodne zvolenej komunikácie tak s pacientmi, ako aj s ich príbuznými, pripravuje pre zdravotníkov odborné komunikačné workshopy. Pacientom a ich rodinám ponúkne v prípade ich záujmu služby psychológa. Plánuje kapacitne posilniť stredný zdravotný personál na lôžkovom oddelení KHaT, aby nedochádzalo k jeho preťaženiu.

Otázky zdravotnej starostlivosti

Vedenie nemocnice striktne odmieta obvinenia zo zanedbávania zdravotnej starostlivosti. Žiadne noviny nie sú subjektom oprávneným hodnotiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vynášanie podobných súdov je možné považovať  z pohľadu tlače za vedomú manipuláciu verejnej  mienky. Občan má právo podať v súlade s platnou legislatívou podnet na prešetrenie poskytnutej zdravotnej starostlivosti na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  Ten rozhoduje, či zdravotná starostlivosť bola,  alebo nebola poskytnutá správne.

 

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.