Stať sa na chvíľu klaunom pomáha liečiť chorú detskú dušu

Medicínski klauni z občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors už niekoľko rokov rozveseľujú detských pacientov na viacerých klinikách Univerzitnej nemocnice Martin. Klauni pravidelne navštevujú aj detské oddelenie Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM, ktoré má celoslovenskú spádovú oblasť. Hospitalizované sú tu deti a adolescenti s najzávažnejšími psychiatrickými diagnózami. „S vážnymi depresiami, mániami, bipolárnymi poruchami, psychózami, na oddelení máme aj veľmi vážne choré deti s autizmom, ktoré majú pridružený celý rad ďalších psychiatrických a telesných problémov,“ informoval prednosta kliniky doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Súčasťou liečby detí a dorastencov so psychickými problémami sú okrem psychofarmakoterapie či režimovej liečby aj rôzne neliekové postupy. Medicínski klauni sa pravidelnými návštevami na oddelení snažia svojim humorným vystupovaním deťom priniesť veselú náladu. V rámci programu Cirkus Paciento sa klauni aktuálne venovali deťom hospitalizovaným na psychiatrii martinskej nemocnice až päť dní vkuse a to od pondelka 13. 1. až do piatka 17. 1. „Na rozdiel od pravidelných návštev sú tentoraz zdravotní klauni bez kostýmov a červených nosov. Ich úlohou nie je rozosmiať pacientov, ale počas piatich dní ich naučiť všetky možné cirkusové zručnosti - akrobaciu, kúzla, žonglovanie, využívanie rôznych rekvizít. Vôbec nie je dôležité, koľko sa toho naučia, dôležité je, aby mali deti priestor a boli za hviezdy,“ vysvetlil umelecký riaditeľ o.z. Červený Nos Pavel Mihaľák. Ako ďalej dodal, „pocit, že niečo dokážu, že niečo vytvoria a sú v tom úspešní, je jedným z najdôležitejších prvkov, ktoré projekt Cirkus Paciento týmto deťom prináša. Pretože mnoho z nich v živote nezažilo uznanie, že niečo dokázali. Pocit, že niekto ich pochváli, že akceptuje to, čo vytvorili, je veľmi silný.“ Celý program vyvrcholil posledný deň predstavením pred publikom - ich rodinnými príslušníkmi, ostatnými pacientmi aj personálom kliniky.

„Činnosť, ktorú o.z. Červený Nos organizuje v rámci projektu Cirkus Paciento, je veľmi vhodnou rehabilitačnou skupinovo-psychoterapeutickou aktivitou, ktorá má aj prvky dramatoterapie – veľmi špecifickej formy rehabilitácie a prispieva k resocializácii našich pacientov. Z doterajších skúseností ich činnosť hodnotím veľmi pozitívne. Spestruje to naše denné aktivity,“ doplnil prednosta Psychiatrickej kliniky. Pri práci medicínskych klaunov doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. ocenil, že vedia k detským pacientom pristupovať veľmi špecificky podľa rôznych foriem ich diagnóz. Aj z toho dôvodu sa pred samotným začiatkom práce s deťmi členovia o.z. Červený Nos stretli s vedením kliniky, aby sa zoznámili so špecifikami jednotlivých pacientov.  

S 5-dňovým programom Cirkus Paciento prichádza o.z. Červený Nos do martinskej nemocnice opakovane už po niekoľký raz. Projekt sa zakaždým stretáva s veľkým úspechom zo strany pacientov, ich rodiny aj personálu Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM. Projekt Cirkus Paciento tento rok oslavuje už 10. výročie vzniku.

17.01. 2020

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.