Štyri Biele srdcia v martinskej nemocnici

12. máj je deň, kedy si pripomíname Medzinárodný deň sestier. Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Martine pri tejto príležitosti udelila cenu Biele srdce štyrom sestrám pracujúcim v Univerzitnej nemocnici Martin.

Hlavným cieľom tohto podujatia je poukázať na náročnosť povolania sestry. Podľa generálneho riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin MUDr. Dušana Krkošku, PhD., MBA sa nároky na sestry a pôrodné asistentky neustále zvyšujú, pričom ich počet v nemocniciach klesá. „Aj napriek tomuto faktu systémové opatrenia naďalej stagnujú, preto by som chcel poďakovať všetkým našim sestrám a pôrodným asistentkám za ich odborný prístup, obetavosť a profesionálnu starostlivosť o našich pacientov“ tvrdí MUDr. Krkoška.

Bielym srdcom komora vyjadruje sestrám a pôrodným asistentkám svoje uznanie. Túto prestížnu cenu získala vedúca sestra Ortopedickej kliniky JLF UK a UNM Mgr. Miroslava Dianová, ktorá je pilierom pri vzdelávaní a profesijnom raste sestier, vyniká rozsiahlou prednáškovou činnosťou a aktívne odovzdáva nadobudnuté vedomosti  a skúsenosti. Druhou ocenenou je Mariana Rumanová, dipl. s., ktorá v súčasnosti pôsobí na reumatologickej a neurologickej ambulancii. Svojim  pozitívnym myslením, empatiou a trpezlivosťou, pomáha  prekonávať náročné situácie  pri ošetrovaní a diagnostických vyšetreniach u detského pacienta. Verí, že práca sestry je vtedy naplnená, keď je vykonávaná s láskou a od srdca. Nositeľkou Bieleho srdca je oddnes aj Mgr. Edita Trtílková, vedúca sestra Kliniky infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM. Vysoko profesionálnym a empatickým prístupom sa podieľa na zavádzaní inovatívnych postupov do ošetrovateľskej praxe, tak na oddelení ako aj na jednotke intenzívnej starostlivosti. V rámci svojich sesterských kompetencií spolupracovala  pri realizácii viacerých výskumných projektov. Štvrtou ocenenou sa stala Mgr. Jana Findurová. Pre svoje organizačné schopnosti, kreatívny manažment,  vysoké pracovné nasadenie, profesionálne vedomosti a zručnosti pôsobí ako staničná sestra na aseptickej JIS chirurgickej kliniky. Jej nesmierna empatia, takt, cit pre situáciu, zodpovednosť a dôslednosť  vo výraznej miere prispievajú k pozitívnemu hodnoteniu kvality komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. 

Sestry zohrávajú kľúčovú úlohu v podpore zdravia a liečebnom procese, preto je potrebné klásť dôraz na ich nezastupiteľnú funkciu v zdravotníckych zariadeniach. Symbolická brošňa je ocenením starostlivosti, vedomostí a humanity, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.