Svetový deň bez tabaku – tabak je škodlivý v každej podobe

Každý rok umrie približne 8 miliónov ľudí  na následky užívania tabakových výrobkov a 600-tisíc ľudí na následky pasívneho fajčenia, keď dýchajú cigaretový dym od niekoho iného. Závislosť na nikotíne patrí medzi najsilnejšie a najrýchlejšie vznikajúce drogové závislosti. V celosvetovom meradle prepadlo tejto neresti približne 1,3 miliardy ľudí.  Upozorniť na škodlivosť fajčenia, jeho smrteľné následky a odradiť ľudí od požívania tabakových výrobkov, ktoré sa preukázateľne podpisuje pod zdravie človeka, má za cieľ Svetový deň bez tabaku. Pripomíname si každoročne 31. mája. Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s MUDr. Stanislavou Potrepčiakovou z Kliniky pneumológie a ftyzeológieUniverzitnej nemocnice Martin.

„Tabak zabíja 50 % svojich užívateľov. Závislosť na tabaku je najčastejšou preventabilnoupríčinou pľúcnych, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení a predčasných úmrtí,“ upozorňuje pľúcna lekárka.Podľa štatistík na Slovensku fajčí približne 26 % obyvateľov. Fajčiarmi sú častejšie muži (29 %). Alarmujúce je, že s fajčením v čoraz väčšej miere začínajú mladí ľudia v puberte (v EU je to za roky 2014-2017 27 až 29 %). A práve deti a mladiství sú najvnímavejšou a najzraniteľnejšou skupinou, ktorá je ohrozená závislosťou na tabaku. „Veľmi rizikový vek pre vznik tejto závislosti je 12 rokov a tento vek sa v čase znižuje, pretože marketing tabakových spoločností je zameraný práve nich. Podľa dostupných údajov fajčí v EÚ približne 25 % adolescentov vo veku 15 rokov,“ uviedla MUDr. Potrepčiaková. V rámci Svetového dňa bez tabaku sa odborníci snažia ľuďom vysvetliť, že tabak je smrteľný v každej podobe. V súčasnosti sa totiž na trhu objavujú okrem klasických cigariet aj iné alternatívy, ako sú elektronické cigarety, bezdymový tabak (icos) a podobné. Tieto produkty majú zväčša zaujímavý a moderný dizajn, čím sa stávajú lákavým najmä pre mladšiu časť populácie. Výrobcovia deklarujú, že ich používaním nedochádza k pasívnemu fajčeniu okolím, fajčiarom nenapáchnu oblečenie a vlasy a prsty im nezažltnú, no pľúcni lekári tieto tabakové výrobky až tak ružovo nevnímajú. „Tieto výrobky sú extrémne nebezpečné hlavne pre deti a mladých ľudí, pretože vzbudzujú falošný dojem neškodnosti (čo je samozrejme účelová marketingová lož) a vytvárajú silnú drogovú závislosť. Okrem toho majú početné zdravotné následky užívania,“ vysvetlila Stanislava Potrepčiaková z pľúcnej kliniky martinskej nemocnice a ako ďalej dodala, „najväčší úspech majú rôzne príchute. Podľa dostupných údajov z rokov 2017-2018 fajčí pravidelne elektronické cigarety 2,3 % študentov vysokých škôl na Slovensku.“ Mnoho fajčiarov by chcelo prestať, ale svoj boj nedokážu vyhrať bez odbornej pomoci. „Máloktorí fajčiari vedia, že je to závislosť, ktorú je možné úspešne vyliečiť.  Túto závislosť je možné odborne riešiť cestou ambulancie na Klinike pľúcnych chorôb a TBC v Univerzitnej nemocnici Martin,“ dodala MUDr. Stanislava Potrepčiaková. 

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku prebiehala v Martine v r. 2019 aj osvetová kampaň, ktorej cieľom bolo zvýšiť informovanosť o škodlivosti a smrtiacich účinkoch konzumácie tabakových výrobkov a e-cigariet a poskytnúť informácie o dostupnej liečbe. „Kampaň sa stretla s veľkým pozitívnym ohlasom, bohužiaľ tento rok ju nebolo možné zrealizovať kvôli epidemiologickej situácii v súvislosti s COVID-19,“ vysvetlila MUDr. Potrepčiaková. 

 

31.05.2020

 

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.