Svetový deň čistých rúk: Dezinfekčné prípravky by sme mali používať len v prípade, že nemáme po ruke umývadlo

Univerzitná nemocnica Martin sa už po tretí raz zapojila do osvetovej kampane pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý si pripomíname práve dnes 5. mája. Do podujatia pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR sa na Slovensku zapojilo celkovo 10 nemocníc. Mottom aktuálneho ročníka je - „Čisté ruky – Len pár sekúnd môže zachraňovať životy“.

Celosvetová pandémia ochorenia Covid-19 ukázala, že správne umyté a čisté ruky môžu zachrániť ľudský život. Práve dodržiavanie správnej hygieny rúk, ich dôkladná dezinfekcia, sú jedným z účinných nástrojov na zabránenie šírenia respiračných chorôb. „Správna hygiena rúk, ktorej sa v našej nemocnici intenzívne venujeme niekoľko rokov, má svoje opodstatnenie nielen v čase pandémie Covid-19, ale v našich každodenných životoch, či sme zdravotnícki pracovníci alebo laici. V tohtoročnej kampani chceme pozornosť laickej verejnosti upriamiť nielen na správnu techniku pri umývaní rúk, ale budeme sa snažiť edukáciou eliminovať aj nesprávne návyky, ktoré priniesla táto pandémia: nadužívanie antimikrobiálnych mydiel, dezinfekčných prípravkov a zbytočné a nesprávne používanie rukavíc, ktoré nenahrádza umývanie rúk,“ informovala MUDr. Adriana Kompaníková, vedúca lekárka Oddelenia nemocničnej hygieny UNM. Dezinfekčné prostriedky, ktoré ešte donedávna vo väčšej miere poznali len zdravotníci a pracovníci nemocníc, sa dnes stali súčasťou bežného života všetkých ľudí na Slovensku. Dávkovače s dezinfekciou sú v obchodoch, školách, reštauráciách či na úradoch. „Laická verejnosť počas pandémie začala v bežnom živote používať postupy, ktoré sa uplatňujú v zdravotníckych zariadeniach, bohužiaľ ich veľmi často používa v nesprávnych momentoch a nevhodným spôsobom. V dobrej viere, že týmto chránia seba a svoje okolie, si naopak škodia,“ upozornila epidemiologička A. Kompaníková. Ruky si treba umývať po každom príchode domov z vonkajšieho prostredia, ale aj pri akomkoľvek pocite nečistých rúk. Samozrejmosťou by mala byť správna hygiena pred a počas prípravy jedla, pred jedením a po použití toalety. Netreba zabúdať na to, že ruky si treba umývať aj po každej manipulácii so zvieratami, peniazmi či odpadom. „V zdravotníckom zariadení je správna dezinfekcia rúk základným spôsobom prevencie nemocničných nákaz, takisto ako správne používanie rukavíc všade tam, kde hrozí kontakt s biologickým materiálom. V bežnom živote, mimo nemocnice, je pre ochranu seba a svojich blízkych potrebné si čo najčastejšie umývať ruky vodou a mydlom bez dezinfekčnej prísady a alkoholovú dezinfekciu na ruky použiť iba v prípade, že nemáme k dispozícii umývadlo,“ vysvetlila MUDr. Adriana Kompaníková.

Pacienti a návštevníci Univerzitnej nemocnice Martin mali možnosť oboznámiť sa nie len so správnym postupom hygieny rúk, ale pomocou špeciálnej UV lampy si mohli následne otestovať, či si ich pri príchode i odchode zo zdravotníckeho zariadenia dezinfikovali správne. Dezinfekčný prostriedok s obsahom fluorescenčnej látky pod ultrafialovým žiarením ukázal, ktoré časti rúk zostali nedostatočne vydezinfikované. Najčastejšie ide o končeky prstov, palec, chrbát ruky a priestory medzi prstami.

 

 

 

05.05.2021

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.