Svetový deň obličiek

Pri príležitosti Svetového dňa obličiek sa v piatok 24. marca uskutočnil v Martine na pôde Hotela Turiec odborný transplantačno-nefrologický seminár. Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a JLF UK, ako hlavný organizátor podujatia, chceli aj takýmto spôsobom upriamiť pozornosť laickej verejnosti na problematiku darcovského transplantačného programu. Odborná časť podujatia analyzovala nové možnosti v oblasti dialýzy a transplantačnej činnosti. Ústrednou témou stretnutia bola obezita a obličky.

Jednotlivé prednášky v rámci semináru boli zaradené do troch blokov, pričom každý vyvrcholil krátkou diskusiou. Úvodné slovo patrilo viceprezidentke Slovenskej transplantologickej spoločnosti, MUDr. Ivane Dedinskej. „Našim cieľom je udržať stúpajúci trend v počte identifikovaných darcov. Snažíme sa robiť rôzne edukačné aktivity a komunikovať s našimi lokálnymi koordinátormi. Vynakladáme úsilie skrátiť čakaciu dobu pacienta na minimum“ uviedla MUDr. Dedinská vo svojom príhovore. Podľa jej slov sa v martinskom Transplantačnom centre okrem vynikajúcich transplantačných výsledkov dosahuje aj mimoriadne vysoká účasť zdravotníkov na nemedicínskych aktivitách. Lekári i sestry spolu s pacientmi a ich rodinami každoročne absolvujú športovo-humanitné podujatia, ktorými šíria ideu darcovstva orgánov medzi verejnosťou.

Transplantáciu obličky podstupujú pacienti s chronickým ochorením obličiek v terminálnom štádiu. Podľa štatistík Národnej transplantačnej organizácie čaká momentálne na Slovensku na transplantáciu obličky 270 ľudí. Čas čakania na obličku závisí napríklad od krvnej skupiny príjemcu (najdlhšie čakajú pacienti v krvnej skupine 0), a tiež od toho, či pacient postupuje prvú transplantáciu alebo už druhú. Čakaciu dobu ovplyvňuje aj to, v ktorom transplantačnom centre je pacient zaradený na čakaciu listinu. Ak má centrum dobrú odberovú aktivitu, čas čakania sa skracuje. V Transplantačnom centre Univerzitnej nemocnice Martin v roku 2016 odobrali celkom 31obličiek.

Edukácia týkajúca sa darcovského transplantačného programu je nevyhnutnou súčasťou napredovania tohto odvetvia medicíny a nárast informovanosti zlepšuje prístup širokej verejnosti k tejto citlivej problematike.

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.