Iné udalosti

Detská diabetologička: životospráva detí je veľmi zlá

„K nám chodia už 5-6 ročné deti, ktoré trpia nadváhou. Mnohokrát je to rodinný problém, pretože nadváhu majú aj ich rodičia,“ tvrdí MUDr. Alena Szökeová z ambulancie pediatrickej diabetológie, endokrinológie a porúch látkovej premeny a výživy Univerzitnej nemocnice Martin. Podľa lekárky detskej kliniky UNM majú deti v súčasnosti životosprávu nastavenú veľmi zle.  

Životospráva školákov: jedia viac ovocia a zeleniny, no pribúda aj obéznych detí

Životný štýl a stravovacie návyky školákov na Slovensku sú známe. Ministerstvo zdravotníctva predstavilo výsledky výskumu, ktorý sa robil medzi školákmi vo veku 11, 13 a 15 rokov od mája do júna 2018.

Svetový deň darcov krvi: Bezpečná krv pre všetkých

14. jún je svetovým dňom darcov krvi, kedy si pripomíname, aké dôležité je darovať krv. Moderná medicína dokáže zázraky, no krv sa zatiaľ nikomu nepodarilo umelo vytvoriť. Milióny ľudských životov po celom svete je preto odkázaných na darcov krvi, ktorí túto vzácnu tekutinu darujú úplne nezištne. 

Nedovoľ, aby ti tabak zobral dych

Kampaň Svetového dňa bez tabaku oslovovala 31. mája návštevníkov univerzitnej nemocnice, ale aj obchodných centier Galéria a Tulip. Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM zorganizovala osvetovú akciu, na ktorej sa ľudia mohli dozvedieť o pravdách a mýtoch kolujúcich v spoločnosti v súvislosti s fajčením tabakových výrobkov. Zdravotníci informovali ľudí aj o dopadoch pasívneho fajčenia na zdravie, a tiež o aktuálnych možnostiach liečby tejto závislosti.

Máme Slovenku roka v kategórii Zdravotníctvo

Na slávnostnom galavečere v Slovenskom národnom divadle v Bratislave vyhlasovali 5. mája víťazky ankety Slovenka roka 2019. Cenu v kategórii Zdravotníctvo získala Mgr. Martina Dubovcová, PhD., vedúca sestra Psychiatrickej kliniky Jesséniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin.

Hygienici upozorňujú na dôslednejšiu hygienu rúk

Svetová zdravotnícka organizácia dlhoročne upozorňuje na význam dôslednej dezinfekcie rúk. Preto sa Univerzitná nemocnica Martin opäť zapojila do osvetovej kampane a návštevníkom poskytovala informácie o správnom postupe aplikácie dezinfekčných prostriedkov, ktoré zabraňujú prenosu rôznych infekcií.

Hudobný týždeň v nemocnici

V Univerzitnej nemocnici v Martine sa počas prvého júlového týždňa po druhýkrát rozozvučali tóny hudobných nástrojov. Mesto Martin opäť spustilo unikátny projekt s názvom Hudba v meste. V rámci nemocnice sa vystúpenia realizovali v parku pred štrnástym pavilónom Kliniky detí a dorastu. Pacienti a návštevníci nemocnice si mohli vypočuť klasiku, ale aj popové variácie v podaní českých a slovenských hudobných telies. Vystúpilo Sláčikové kvarteto ART, Hornkvartet Ostrava, sláčikové trio Brnenskej filharmónie a Excess Quartet.

Vedúca sestra Psychiatrickej kliniky na audiencii u prezidenta

27 výnimočných žien z radov slovenských sestier prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 21. mája 2018. Držiteľky prestížneho ocenenia Biele srdce sa stretli v Prezidentskom paláci, medzi nimi aj Mgr. Martina Dubovcová, PhD., vedúca sestra Psychiatrickej kliniky JLF UK a UN v Martine.

Obezita patrí do rúk lekára

Obezitu nestačí vnímať len ako estetický problém. Ide o chronické ochorenie, ktoré je potrebné preventívne kontrolovať a liečiť.  Upozornili na to špecialisti v rámci 3. ročníka Slovenského dňa obezity v sobotu 19. mája. Podujatie sa uskutočnilo paralelne v piatich mestách Slovenska, v Martine sa skúsení odborníci zoskupili pred obchodným centrom Galéria. Okoloidúcim bezplatne poskytovali meranie BMI, hmotnosti, podielu telesného tuku, objemu svalovej hmoty a podobne. Záujemcovia mohli požiadať aj o vyšetrenie srdcovo-cievnych rizikových faktorov, napríklad meranie cholesterolu.

Biele srdce získala sestra detskej kliniky

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier sa v UNM udeľovali ceny Bieleho srdca. Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine na slávnostnej konferencii ocenila detskú sestru Martu Cengelovú z Kliniky detí a dorastu. Cenu dostala za  vysoko profesionálny a empatický  prístup v ošetrovateľskej starostlivosti o detského pacienta.

Venujeme pozornosť hygiene rúk

Vo vstupných priestoroch Univerzitnej nemocnice Martin sa vo štvrtok 3. mája uskutočnila osvetová kampaň pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk. V čase od 7.30 hod do 14.00 hod. mali návštevníci nemocnice a okoloidúca verejnosť možnosť vidieť postup správnej dezinfekcie rúk. Inštrukcie poskytovali poslucháčky prvého ročníka JLF UK študijného programu Ošetrovateľstvo a pracovníčky Oddelenia nemocničnej hygieny.

 

Pri liečbe hemofilikov kladieme dôraz na edukáciu

Martinské Divadelné námestie sa 17. apríla rozsvietilo načerveno. Išlo o prejav spolupatričnosti s ľuďmi trpiacimi hemofíliou - vrodeným ochorením, ktoré sa prejavuje nadmernou krvácavosťou. Na Slovensku žije približne 589 hemofilikov, z toho 135 detí. Vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť takýmto pacientom poskytuje Národné centrum hemostázy a trombózy pôsobiace ako špecializované pracovisko UNM a JLF UK. 

Kampaň Sedem životov vyzýva na podporu darcovstva

Slovenská transplantologická spoločnosť chce upriamiť pozornosť na problematiku transplantácií a darcovstva orgánov na Slovensku. Pod záštitou MZ SR realizuje kampaň na podporu odberového a transplantačného programu s názvom Sedem životov. Od 5. marca 2018 je v OC Tulip nainštalovaná putovná vernisáž umeleckých fotografií Jeny Šimkovej, ktoré vznikli v rámci kampane. Renomovaná fotografka prináša sériu portrétov mužov a žien po absolvovaní transplantácie. 

Február je kritický pre výskyt chrípkových ochorení

V závere druhého februárového týždňa evidovali v Univerzitnej nemocnici Martin zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípkových stavov. Ochorením sa nakazilo 30 pacientov a 70 zamestnancov nemocnice. Vzhľadom na vysokú chorobnosť pretrváva zákaz návštev na lôžkových častiach kliník a oddelení. Nariadenie vyplýva z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine a platí do odvolania. 

Pripomenuli sme si Deň boja proti rakovine

Štvrtý február je Svetovým dňom boja proti rakovine. Pri tejto príležitosti sa mnohé organizácie snažia o zvyšovanie povedomia verejnosti o onkologických ochoreniach a upozorňujú na dôležitosť prevencie a zdravého životného štýlu. Základným opatrením, ktoré sa zameriava na skoré odhalenie rozvíjajúceho sa ochorenia,  je preventívna prehliadka. Odborníci dlhodobo poukazujú na dôležitosť skríningu a skorej diagnostiky najčastejšie sa vyskytujúcich nádorových ochorení.

Stránky

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.