UNM na Veľtrhu slovenského zdravotníctva

Univerzitná nemocnica Martin sa zúčastnila 1. ročníka Veľtrhu slovenského zdravotníctva, ktoré v priestoroch akademickej knižnice zorganizovali študenti medicíny Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Cieľom podujatia bolo ponúknuť študentom medicíny, zubného lekárstva, ošetrovateľstva a ďalších zdravotníckych odborov možnosť zoznámiť sa s podmienkami, za akých sa môžu uplatniť na slovenskom pracovnom trhu. Počas veľtrhu sa študenti mohli priamo so zamestnancami personálneho oddelenia aj so zdravotníkmi porozprávať o pracovných možnostiach v Univerzitnej nemocnici Martin. Martinská nemocnica okrem samotnej prezentácie vo svojom stánku na veľtrhu zisťovala, aké faktory sú pre študentov dôležité pri výbere budúceho zamestnania. Vybrať si mohli z 8 možností. Sčítanie hlasov v závere ukázalo, že pre študentov sú najdôležitejšie pracovný kolektív a možnosti a podmienky predatestačnej a špecializačnej prípravy. Náborový príplatok či nepeňažné benefity dostali paradoxne len pár hlasov.

 Podujatie Veľtrh slovenského zdravotníctva sa konalo v rámci Festivalu medikov Ži a nechaj žiť. Okrem UNM sa veľtrhu zúčastnili aj zástupcovia Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, žilinskej nemocnice, Fakultnej nemocnice Nitra, Národného endokrinologického ústavu,  siete zdravotníckych zariadení Agel a Penta, Ministerstva zdravotníctva SR a mnohí ďalší.

23,09.2021

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.