Urologická klinika JLF UK a UNM

Profil pracoviska

Klinika zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebno preventívnu starostlivosť pre pacientov s ochoreniami urogenitálneho systému, u detí i dospelých. Poskytuje diagnostiku a liečbu vrodených vývojových anomálií, nádorových ochorení, konkrementov v obličkách a močových cestách, benígnej hyperplázie prostaty, inkontinencie moču a sexuálnych porúch u mužov.

Medzi hlavné oblasti na ktoré sa urologická klinika špecializuje sú:
- detská urológia, urologická onkológia, inkontinencia moču a poruchy dolných močových ciest, inkontinencia moču, nefrolithiaza a andrológia.

Vykonávame všetky urologické operačné zákroky: endoskopicky, laparoskopicky, perkutánne, ako aj klasickým otvoreným spôsobom. 
Naša klinika zabezpečuje pedagogickú, ako aj postgraduálnu výchovu. Na vysokej úrovni je  prednášková a publikačná činnosť pracovníkov. Naša klinika dlhodobo patrí medzi špičkové pracoviská v rámci SR.

Liečba

Diagnostická a liečebno-preventívna činnosť:
Klinika zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť, v celej šírke medicínskeho odboru „Urológia“.  Zvlášť sa zameriava na tieto subšpecializácie odboru:

 1. urologická onkológia – komplexná liečba pacientov s karcinómom prostaty, obličiek a močového mechúra, vrátane najmodernejších operačných metód (radikálna prostatektómia, moderné metódy derivácie moču u pacientov po cystoprostatektómii)
 2. moderná diagnostika a liečba porúch funkcie dolných močových ciest, u detí i dospelých
 3. včasná diagnostika a liečba vrodených anomálií urogenitálneho systému u detí (moderná operačná korekcia hypospadií, diagnostika a liečba obštrukčných uropatií u detí)
 4. laparoskopické operačné metódy
 5. andrológia (poruchy erektilnej funkcie, poruchy plodnosti)
 6. komplexná liečba urolitiázy- ESWL, LERV

Operačné výkony

Vykonávame všetky urologické operačné zákroky: endoskopicky, laparoskopicky, perkutánne, ako aj klasickým otvoreným spôsobom. 

Pedagogická činnosť

Urologická klinika vykonáva výchovu domácich a zahraničných študentov všeobecného lekárstva v odbore urológia, takisto  vykonáva postgraduálnu výchovu doktorandov v špecializačnom odbore 7.1.7 chirurgia.

 

Urologická klinika vykonáva predatestačnú prípravu lekárov a špecializačné skúšky  pre atestáciu z odboru urológia a onkológia v urológii.

Výskumné projekty

Urologická klinika je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých grantov UK a  MZ SR.

 

Osobnosti

Doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. - prednosta kliniky

Doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

prednosta kliniky

Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. - Zástupca pre pedagogickú činnosť

Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Zástupca pre pedagogickú činnosť

Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. -

Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

MUDr. Boris Eliáš, PhD.

primár kliniky

Pripravte sa na hospitalizáciu

Pacienti sú v pracovné dni prijímaní medzi 8-9.00 hod cez príjmovú ambulanciu Urologickej kliniky UNM v pavilóne č. 19 tzv. Grossmanov dom - 1. poschodie.  Tu budete administratívne prijatí.  Ak potrebujete,  vystaví sa vám Potvrdenie o práceneschopnosti. Budova nemá výťah tak v prípade, že ste slabo chodiaci – môže túto administratívnu časť zrealizovať aj Vaša sprevádzajúca osoba. Následne  pôjdete na Urologickú klinikupavilón č. 8, tretie poschodie.

Po uložení na oddelenie sú pacienti  vyšetrení prideleným ošetrujúcim lekárom a oboznamení s ďalším diagnosticko - terapeutickým postupom.

Ak by ste ochoreli, alebo zotavovali sa po chorobe - prosíme Vás oznámiť túto skutočnosť telefonicky na tel. č: 043-4203 896  po 13. hodine a dohodnúť si tam zároveň aj nový termín operácie.

Zároveň upozorňujeme pacientov, že naša klinika sa spolupodiela na výučbovom procese Jesseniovej lekárskej fakutly Univerzity Komenského v Martine - súhlas, resp. nesúhlas vyjadrujete podpisom pri príjme.

Pokiaľ máte naplánovanú hospitalizáciu, nezabudnite si so sebou vziať :

- občiansky preukaz, 
- kartičku poistenca, 
- zdravotnú dokumentáciu, 
- doporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu), 
- doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom, 
- ak ste v evidencii Úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil.

Počas hospitalizácie ďalej budete potrebovať :

- domácu obuv,
- župan,
- pyžamo,
- toaletný papier,
- hygienické potreby,
- uteráky (min. 2 ks).

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte :

- veľký finančný obnos,
- vkladné knižky a iné doklady o bankových účtoch,
- zlato a iné cennosti.

Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť cenné predmety a peniaze do trezoru. Informácie Vám podajú zdravotné sestry jednotlivých oddelení.

Vo všetkých budovách nemocnice je prísny zákaz fajčenia.

 

Všeobecné informácie pre ambulantných pacientov:

Pred vyšetrením prosíme pacientov:

- aby sa preukázali platným preukazom poistenca, zmenu poisťovne hláste na ambulancii,

- aby sa pred vyšetrením preukázali odporučením od svojho všeobecného lekára – neplatí 

  pre dispenzarizovaných a chronicky chorých pacientov,

- aby na vyšetrenie nosili zdravotnú dokumentáciu,

- aby pri vstupe do ambulancie vypli svoj mobilný telefón.

 

Špecializované vyšetrenia

Informácie budú poskytnuté v najbližšej dobe.

Predoperačné vyšetrenia

Laboratórne vyšetrenia (nie staršie ako 3 týždne)

 • FW, KO+ dif., kreatinín, Glykémia, AST, ALT, NA, K, CL,

      Bielkoviny, GMT, Bilirubín celkový,

 • hemokoagulačné  parametre, moč kultivačne,
 • RTG hrudníka opis , nie starší ako 12 mesiacov, u straších pacientov nie starší ako 3 mesiace,
 • Interné predoperačné vyšetrenie,  Anesteziologické predoperačné vyšetrenie a iné odborné vyšetrenie ak pacient má chronické ochorenie,
 • U diabetika kompletnú predoperačnú prípravu,
 • Priniesť snímky, CD, CT ak sú nutné k operačnému zákroku

 

 

 • Minimálne 7 dní pred operáciou neužívajte lieky ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi. Sú to napr.: Anopyrín, Clopidogrel, Egitromb, Ipaton, Plavix, Pradaxa, Trombex, Ticlid, Vessel Due, Warfarín, Zyllt, Xarelto a iné.
 • Prípadne – podľa uváženia lekára - musí byť pacient nastavený na liečbu nízkomolekulárnym heparínom.  
 •  ženy v období po menštruácii vysadiť antikoncepciu po dohovore s gynekológom

Čo ponúkame

Nadštandardná izba s vlastným sociálnym zariadením, TV. 

Poplatok 20,- eur / deň.

Využitie vašich darov

Vaše dary budú použité na:

- podporu zavádzania najnovších diagnostických a liečebných postupov u pacientov;

- podporu zlepšenia prístrojového vybavenia Urologickej kliniky.

Oznamy

Vážení pacienti,

telefonické informácie ohľadom chodu ambulancií a ordinačných hodinách lekárov Vám poskytneme po 13,30 hodine na telefónnom čísle: 043/4203 341.

 

Pediatrická (detská) urologická ambulancia

Lekári: MUDr. Kamil Javorka, PhD., MUDr. Jonáš Martin

Sestra: Mgr.Renáta Pinterová

Telefón: 043/ 4203 341

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok

9,00 – 13,00

MUDr. Jonáš Martin

Utorok

-

-

Streda

-

-

Štvrtok

9,00-13,00

MUDr. Javorka Kamil., PhD.

Piatok

-

-

 

 

Onko - urologická ambulancia

Lekár: MUDr. Eliáš Boris, PhD.

Sestra: Mgr. Renáta Pinterová

 

Telefón: 043/ 4203 341

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok

-

-

Utorok

-

-

Streda

9,00 – 13,00

MUDr. Eliáš Boris, PhD.

Štvrtok

-

-

Piatok

-

-

 

 

 

 

Urologická ambulancia

Lekári: MUDr. Sopilko Igor, PhD., MUDr. Dušenka Róbert, PhD. MBA

Sestra: Mgr. Renáta Pinterová

Telefón: 043/ 4203 341

Ordinačné hodiny:

Pondelok

-

-

Utorok

9,00 – 13,00 MUDr.  Sopilko PhD.

Streda

 

-

Štvrtok

 

-

Piatok

9,00 – 13,00

MUDr. Róbert Dušenka PhD.

 

Ambulantné cystoskopie: objednaní pacienti,  utorok / piatok od 10,00 hod.

Prijem pacientov na hospitalizáciu sa realizuje denne od  8,00 – 9,00 hod.

 

Ambulancia pre urolitiázu

Lekár: MUDr. Sopilko Igor, PhD.

Sestra: Mgr. Renáta Pinterová

 

Telefón: 043/ 4203 341

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok

-

-

Utorok

13,00 – 15,00

MUDr. Sopilko Igor, PhD.

Streda

-

-

Štvrtok

-

-

Piatok

-

-

 

 

Kontakty

Prednosta:

doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

tel.: 043/4203 846

 

Sekretariát  kliniky:

p. Viera Čierna

tel.: 043/4203 444

 

Primár:

MUDr. Boris Eliáš, PhD.

tel.: 043/4203 467

 

Vedúca sestra:

Mgr. Oľga Žňavová

tel.: 043/4203 896

 

Dokumentačná pracovníčka - informácie o výsledkoch:

p.  Surovčíková Monika

tel.: 043/4203 335

Oddelenie 8/3 – informácie o pacientoch:

tel.: 043/4203 263

 

Príjmová ambulancia Grossmanov dom:

Mgr. Renáta Pinterová

tel.: 043/4203 341

 

Operačné sály 8/3:

tel.: 043/4203 836

 

Urologická klinika

Ambulancia pediatrickej urológie

Lekár:MUDr. Kamil Javorka, PhD., MUDr. Martin Jonáš
Sestra:Ľubomíra Batková Jaremová

Telefón:043/4203 699
Ordinačné hodiny:

POZOR ZMENA!

od 1.10.2018 je ambulancia pediatrickej urológie presťahovaná do priestorov v 5. pavilóne

Ambulancia sa nachádza v suteréne 5. pavilónu (v priestoroch ambulancie detskej chirugie). Vchod sa nachádza na ľavej strane budovy, bezbariérový prístup je z boku budovy na pravej strane. 

ORDINAČNÉ HODINY:

PONDELOK

9:00 - 13:00

MUDr. Martin Jonáš

ŠTVRTOK

9:00 - 13:00

MUDr. Kamil Javorka, PhD.

 

Od mája 2017 sme začali pacientov na ambulanciu objednávať, aby sme skrátili Vaše čakanie na vyšetrenie.

 

OBJEDNANIE NA VYŠETRENIE JE MOŽNÉ CEZ INTERNET ALEBO TELEFONICKY

1.prostredníctvom internetu z pohodlia Vášho domova na stránke:

kliknite na presmerovanie

 

Na objednanie si vyberte dátum a čas, vyplňte prosím meno dieťaťa a Vaše telefónne číslo. Následne Vám príde SMS kód a po jeho zadaní SMS správa s dátumom a časom objednania.  Veríme, že budete s novým systémom objednávania spokojní. 

 

2. telefonicky na tel. čísle Klientskeho centra UNM 043/4203994 043/4203303

 

Na vyšetrenie si prineste:

-  kartičku poistenca

-  výmenný lístok od odosielajúceho lekára alebo predchádzajúci nález z našej ambulancie

-  pri prvom vyšetrení aj zdravotnú dokumentáciu dieťaťa, resp. výpis zo zdravotnej dokumentácie

 

Mimo ambulantných hodín vyšetrujeme len akútne prípady.Uro-onkologická ambulancia

Lekár:MUDr. Boris Eliáš, PhD.
Telefón:043/4203341
Ordinačné hodiny:

Uroonkologická ambulancia: 
tel: 043/4 203 341

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

neordinuje

neordinuje

9:00 - 13:00

(objednaní pacienti)

neordinuje

neordinuje

neordinuje

neordinujeUrologická ambulancia

Sestra:Mgr. Renáta Pinterová

Telefón:043/4203 341
Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

9:00 - 13:00

9:00 - 12:00

poradňa pre urolitiázu

12:00 - 14:00 (objednaní)

9:00 - 13:00

9:00 - 13:00

9:00 - 13:00

neordinuje

neordinujeKonziliárna a sonografická ambulancia

Telefón:043/4203263
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 10:00 - 11:00
Utorok 11:00 - 13:00
Streda neordinuje
Štvrtok 11:00 - 13:00
Piatok neordinuje
Sobota 2neordinuje
Nedeľa 2neordinuje


Urodynamická ambulancia

Lekár:Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
Sestra:Mgr. Harceková Gabriela

Telefón:043/4203263
Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

neordinuje

9:00 - 14:00

neordinuje

neordinuje

neordinuje

neordinuje

neordinuje

 

Pacienti sa môžu objednávať denne na telefónnom čísle 043/4203 263

v čase  od 14,00  do  14,45 hod. 

 Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.