Urologická klinika JLF UK a UNM

Profil pracoviska

Klinika zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebno preventívnu starostlivosť pre pacientov s ochoreniami urogenitálneho systému, u detí i dospelých. Poskytuje diagnostiku a liečbu vrodených vývojových anomálií, nádorových ochorení, konkrementov v obličkách a močových cestách, benígnej hyperplázie prostaty, inkontinencie moču a sexuálnych porúch u mužov.

Medzi hlavné oblasti na ktoré sa urologická klinika špecializuje sú:
- detská urológia, urologická onkológia, inkontinencia moču a poruchy dolných močových ciest, inkontinencia moču, nefrolithiaza a andrológia.

Vykonávame všetky urologické operačné zákroky: endoskopicky, laparoskopicky, perkutánne, ako aj klasickým otvoreným spôsobom. 
Naša klinika zabezpečuje pedagogickú, ako aj postgraduálnu výchovu. Na vysokej úrovni je  prednášková a publikačná činnosť pracovníkov. Naša klinika dlhodobo patrí medzi špičkové pracoviská v rámci SR.

Liečba

Diagnostická a liečebno-preventívna činnosť:
Klinika zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť, v celej šírke medicínskeho odboru „Urológia“.  Zvlášť sa zameriava na tieto subšpecializácie odboru:

 1. urologická onkológia – komplexná liečba pacientov s karcinómom prostaty, obličiek a močového mechúra, vrátane najmodernejších operačných metód (radikálna prostatektómia, moderné metódy derivácie moču u pacientov po cystoprostatektómii)
 2. moderná diagnostika a liečba porúch funkcie dolných močových ciest, u detí i dospelých
 3. včasná diagnostika a liečba vrodených anomálií urogenitálneho systému u detí (moderná operačná korekcia hypospadií, diagnostika a liečba obštrukčných uropatií u detí)
 4. laparoskopické operačné metódy
 5. andrológia (poruchy erektilnej funkcie, poruchy plodnosti)
 6. komplexná liečba urolitiázy- ESWL, LERV

Operačné výkony

Vykonávame všetky urologické operačné zákroky: endoskopicky, laparoskopicky, perkutánne, ako aj klasickým otvoreným spôsobom. 

Pedagogická činnosť

Urologická klinika vykonáva výchovu domácich a zahraničných študentov všeobecného lekárstva v odbore urológia, takisto  vykonáva postgraduálnu výchovu doktorandov v špecializačnom odbore 7.1.7 chirurgia.

 

Urologická klinika vykonáva predatestačnú prípravu lekárov a špecializačné skúšky  pre atestáciu z odboru urológia a onkológia v urológii.

Výskumné projekty

Urologická klinika je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých grantov UK a  MZ SR.

 

Osobnosti

Doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. - prednosta Urologickej kliniky

Doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

prednosta Urologickej kliniky

Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. - Zástupca pre pedagogickú činnosť

Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Zástupca pre pedagogickú činnosť

Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. -

Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

MUDr. Boris Eliáš, PhD.

primár kliniky

Pripravte sa na hospitalizáciu

Pacienti sú v pracovné dni prijímaní medzi 8-9.00 hod cez príjmovú ambulanciu Urologickej kliniky UNM v pavilóne č. 19 tzv. Grossmanov dom - 1. poschodie.  Tu budete administratívne prijatí.  Ak potrebujete,  vystaví sa vám Potvrdenie o práceneschopnosti. Budova nemá výťah tak v prípade, že ste slabo chodiaci – môže túto administratívnu časť zrealizovať aj Vaša sprevádzajúca osoba. Následne  pôjdete na Urologickú klinikupavilón č. 8, tretie poschodie.

Po uložení na oddelenie sú pacienti  vyšetrení prideleným ošetrujúcim lekárom a oboznamení s ďalším diagnosticko - terapeutickým postupom.

Ak by ste ochoreli, alebo zotavovali sa po chorobe - prosíme Vás oznámiť túto skutočnosť telefonicky na tel. č: 043-4203 896  po 13. hodine a dohodnúť si tam zároveň aj nový termín operácie.

Zároveň upozorňujeme pacientov, že naša klinika sa spolupodiela na výučbovom procese Jesseniovej lekárskej fakutly Univerzity Komenského v Martine - súhlas, resp. nesúhlas vyjadrujete podpisom pri príjme.

Pokiaľ máte naplánovanú hospitalizáciu, nezabudnite si so sebou vziať :

- občiansky preukaz, 
- kartičku poistenca, 
- zdravotnú dokumentáciu, 
- doporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu), 
- doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom, 
- ak ste v evidencii Úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil.

Počas hospitalizácie ďalej budete potrebovať :

- domácu obuv,
- župan,
- pyžamo,
- toaletný papier,
- hygienické potreby,
- uteráky (min. 2 ks).

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte :

- veľký finančný obnos,
- vkladné knižky a iné doklady o bankových účtoch,
- zlato a iné cennosti.

Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť cenné predmety a peniaze do trezoru. Informácie Vám podajú zdravotné sestry jednotlivých oddelení.

Vo všetkých budovách nemocnice je prísny zákaz fajčenia.

 

Všeobecné informácie pre ambulantných pacientov:

Pred vyšetrením prosíme pacientov:

- aby sa preukázali platným preukazom poistenca, zmenu poisťovne hláste na ambulancii,

- aby sa pred vyšetrením preukázali odporučením od svojho všeobecného lekára – neplatí 

  pre dispenzarizovaných a chronicky chorých pacientov,

- aby na vyšetrenie nosili zdravotnú dokumentáciu,

- aby pri vstupe do ambulancie vypli svoj mobilný telefón.

 

Špecializované vyšetrenia

Informácie budú poskytnuté v najbližšej dobe.

Predoperačné vyšetrenia

Laboratórne vyšetrenia (nie staršie ako 3 týždne)

 • FW, KO+ dif., kreatinín, Glykémia, AST, ALT, NA, K, CL,

      Bielkoviny, GMT, Bilirubín celkový,

 • hemokoagulačné  parametre, moč kultivačne,
 • RTG hrudníka opis , nie starší ako 12 mesiacov, u straších pacientov nie starší ako 3 mesiace,
 • Interné predoperačné vyšetrenie,  Anesteziologické predoperačné vyšetrenie a iné odborné vyšetrenie ak pacient má chronické ochorenie,
 • U diabetika kompletnú predoperačnú prípravu,
 • Priniesť snímky, CD, CT ak sú nutné k operačnému zákroku

 

 

 • Minimálne 7 dní pred operáciou neužívajte lieky ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi. Sú to napr.: Anopyrín, Clopidogrel, Egitromb, Ipaton, Plavix, Pradaxa, Trombex, Ticlid, Vessel Due, Warfarín, Zyllt, Xarelto a iné.
 • Prípadne – podľa uváženia lekára - musí byť pacient nastavený na liečbu nízkomolekulárnym heparínom.  
 •  ženy v období po menštruácii vysadiť antikoncepciu po dohovore s gynekológom

Čo ponúkame

Nadštandardná izba s vlastným sociálnym zariadením, TV. 

Poplatok 20,- eur / deň.

Využitie vašich darov

Vaše dary budú použité na:

- podporu zavádzania najnovších diagnostických a liečebných postupov u pacientov;

- podporu zlepšenia prístrojového vybavenia Urologickej kliniky.

Oznamy

Vážení pacienti,

telefonické informácie ohľadom chodu ambulancií a ordinačných hodinách lekárov Vám poskytneme po 13,30 hodine na telefónnom čísle: 043/4203 341.

 

Pediatrická (detská) urologická ambulancia

Lekári: MUDr. Kamil Javorka, PhD., MUDr. Jonáš Martin, MUDr. Michal Líška, MUDr. Simone Fin

Sestra: Zuzana Stehlíková

Telefón: 043/ 4203 699

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok

9,00 – 13,00

MUDr. Jonáš Martin

Utorok

-

-

Streda

-

-

Štvrtok

9,00-13,00

MUDr. Javorka Kamil., PhD.

Piatok

-

-

 

 

Onko - urologická ambulancia

Lekár: MUDr. Eliáš Boris, PhD.

Sestra: Bc. Renáta Pinterová

 

Telefón: 043/ 4203 341

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok

-

-

Utorok

-

-

Streda

9,00 – 13,00

MUDr. Eliáš Boris, PhD.

Štvrtok

-

-

Piatok

-

-

 

 

 

 

Urologická ambulancia

Lekári: MUDr. Sopilko Igor, PhD. 

Sestra: Bc. Renáta Pinterová

Telefón: 043/ 4203 341

Ordinačné hodiny:

Pondelok

-

-

Utorok

9,00 – 13,00                     MUDr. Igor Sopilko, PhD.

Streda

 

-

Štvrtok

 

-

Piatok

 

-

 

Ambulantné cystoskopie: objednaní pacienti      od 10,00 hod.

Prijem pacientov na hospitalizáciu sa realizuje denne od  8,00 – 9,00 hod.

 

Ambulancia pre urolitiázu

Lekár: MUDr. Sopilko Igor, PhD.

Sestra: Bc. Renáta Pinterová

 

Telefón: 043/ 4203 341

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok

-

-

Utorok

13,00 – 15,00

MUDr. Sopilko Igor, PhD.

Streda

-

-

Štvrtok

-

-

Piatok

-

-

 

 

Kontakty

Prednosta:

doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

tel.: 043/4203 846

 

Sekretariát  kliniky:

p. Viera Čierna

tel.: 043/4203 444

 

Primár:

MUDr. Boris Eliáš, PhD.

tel.: 043/4203 467

 

Vedúca sestra:

Mgr. Oľga Žňavová

tel.: 043/4203 896

 

Dokumentačná pracovníčka - informácie o výsledkoch:

p.  Surovčíková Monika

tel.: 043/4203 335

Oddelenie 8/3 – informácie o pacientoch:

tel.: 043/4203 263

 

Príjmová ambulancia Grossmanov dom:

Bc. Renáta Pinterová

tel.: 043/4203 341

 

Operačné sály 8/3:

tel.: 043/4203 836

 

Urologická klinika

Ambulancia pediatrickej urológie

Lekár:MUDr. Kamil Javorka, PhD., MUDr. Martin Jonáš, MUDr. Michal Líška, MUDr. Simone Fin
Sestra:Zuzana Stehlíková

Telefón:043/4203 699
Ordinačné hodiny:

Ambulancia sa nachádza v suteréne 5. pavilónu (v priestoroch ambulancie detskej chirugie). Vchod sa nachádza na pravej strane budovy, bezbariérový prístup je z boku budovy na pravej strane. 

ORDINAČNÉ HODINY:

PONDELOK

9:00 - 13:00

MUDr. Martin Jonáš, MUDr. Michal Líška

ŠTVRTOK

9:00 - 13:00

MUDr. Kamil Javorka, PhD., MUDr. Simone Fin

 

Od mája 2017 sme začali pacientov na ambulanciu objednávať, aby sme skrátili Vaše čakanie na vyšetrenie.

 

OBJEDNANIE NA VYŠETRENIE JE MOŽNÉ CEZ INTERNET ALEBO TELEFONICKY

1.prostredníctvom internetu z pohodlia Vášho domova na stránke:

kliknite na presmerovanie

 

Na objednanie si vyberte dátum a čas, vyplňte prosím meno dieťaťa a Vaše telefónne číslo. Následne Vám príde SMS kód a po jeho zadaní SMS správa s dátumom a časom objednania.  Veríme, že budete s novým systémom objednávania spokojní. 

 

2. telefonicky na tel. čísle Klientskeho centra UNM 043/4203994 043/4203303

 

Na vyšetrenie si prineste:

-  kartičku poistenca

-  výmenný lístok od odosielajúceho lekára alebo predchádzajúci nález z našej ambulancie

-  pri prvom vyšetrení aj zdravotnú dokumentáciu dieťaťa, resp. výpis zo zdravotnej dokumentácie

 

Mimo ambulantných hodín vyšetrujeme len akútne prípady.Uro-onkologická ambulancia

Lekár:MUDr. Boris Eliáš, PhD.
Sestra:Bc. Renáta Pinterová

Telefón:043/4203341
Ordinačné hodiny:

Uroonkologická ambulancia: 
tel: 043/4 203 341

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

neordinuje

neordinuje

9:00 - 13:00

(objednaní pacienti)

neordinuje

neordinuje

neordinuje

neordinujeUrologická ambulancia

Sestra:Bc. Renáta Pinterová

Telefón:043/4203 341
Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

9:00 - 13:00

9:00 - 12:00

poradňa pre urolitiázu

12:00 - 14:00 (objednaní)

9:00 - 13:00

9:00 - 13:00

9:00 - 13:00

neordinuje

neordinujeKonziliárna a sonografická ambulancia

Telefón:043/4203263
Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 10:00 - 11:00
Utorok 11:00 - 13:00
Streda neordinuje
Štvrtok 11:00 - 13:00
Piatok neordinuje
Sobota 2neordinuje
Nedeľa 2neordinuje


Urodynamická ambulancia

Lekár:Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
Sestra:Mgr. Harceková Gabriela

Telefón:043/4203263
Ordinačné hodiny:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

neordinuje

9:00 - 14:00

neordinuje

neordinuje

neordinuje

neordinuje

neordinuje

 

Pacienti sa môžu objednávať denne na telefónnom čísle 043/4203 263

v čase  od 14,00  do  14,45 hod. 

 Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.