V spolupráci s pražskými kolegami sme zrealizovali autotransplantáciu Langerhansových ostrovčekov do pečene

Univerzitná nemocnica Martin (UNM) v spolupráci so zahraničnými pracoviskami dlhodobo vyvíja a zavádza do praxe inovatívne diagnostické a liečebné postupy. Vďaka medzinárodnej spolupráci tak sprístupňuje slovenským pacientom najmodernejšiu liečbu a dáva nádej aj ľuďom s najzávažnejšími diagnózami. Do tejto skupiny patria aj pacienti, ktorým musela byť z rôznych dôvodov odstránená podžalúdková žľaza, a ktorí následne trpia ťažkou formou cukrovky, pretože s odstránením pankreasu sa odstránia aj bunky produkujúce inzulín. Títo pacienti majú dnes novú nádej na liečbu.

Univerzitná nemocnica Martin ako prvá na Slovensku zrealizovala autotransplantáciu Langerhansových ostrovčekov, ktoré v podžalúdkovej žľaze zabezpečujú tvorbu inzulínu. Po čiastočnom alebo úplnom odstránení podžalúdkovej žľazy zostane vďaka unikátnej metóde u pacienta zachovaná produkcia inzulínu, ktorý je kľúčový pre rovnováhu cukru v krvi. Autotransplantáciu Langerhansových ostrovčekov do pečene sa martinským lekárom podarilo zrealizovať vďaka spolupráci s českým Inštitútom klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM).

29-ročný Šimon z Prešova je prvým pacientom na Slovensku, ktorý v martinskej nemocnici jedinečnú operáciu podstúpil. „Pacient trpel opakovanými, život ohrozujúcimi zápalmi podžalúdkovej žľazy. Ako príčina týchto zápalov mu bola zistená vrodená chronická pankreatitída, pri ktorej hrozí riziko vzniku rakoviny pankreasu. Orgán sa preto musel celý odstrániť, čo by však pacientovi spôsobilo ťažkú formu cukrovky,“ informovala MUDr. Lenka Nosáková, PhD., z ambulancie pre ochorenia pankreasu a neuroendokrinných nádorov Internej kliniky gastroenterologickej. Ako ďalej uviedla, v zahraničí v podobných prípadoch lekári vedia zachovať endokrinnú časť pankreasu, ktorá produkuje inzulín a ďalšie hormóny. Vzhľadom na mladý vek pacienta, ktorého by cukrovka ovplyvnila na celý život, sa lekári UNM rozhodli pre túto metódu ako prví na Slovensku. Pacient podstúpil všetky potrebné vyšetrenia a prípravu na výkon na Internej klinike gastroenterologickej pod vedením prednostu doc. MUDr. Petra Bánovčina, PhD. „Spolupracovali sme s diabetologickou klinikou IKEM, kde nám z pankreasu pacienta vyizolovali endokrinné časti – tzv. Langerhansove ostrovčeky,“ dodala MUDr. Nosáková.

Na operačnom zákroku sa podieľal multiodborový tím UNM – chirurgovia, gastroenterológovia, koordinátori transplantačného centra, anestéziológovia a zapojení boli aj lekári z IKEM v Prahe. „Bolo potrebné sa s nimi zosúladiť, zabezpečiť leteckú prepravu  a celé to presne načasovať. V prvej fáze sme pacientovi odstránili podžalúdkovú žľazu, ktorá bola následne letecky prevezená do Prahy, kde prebehla druhá fáza – izolácia  Langerhansových ostrovčekov,“ priblížil prednosta Kliniky všeobecnej a viscerálnej a transplantačnej chirurgie doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC. Spracované bunky sa potom opäť letecky prepravili na Slovensko. Pacient bol zatiaľ v intenzívnej starostlivosti anestéziológov. „Pacient bol počas celého dňa v umelom spánku, napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Boli realizované liečebné úkony zamerané na stabilizáciu jeho vitálnych funkcií, na korekciu vnútorného prostredia a na prípravu na ďalšiu fázu výkonu,“ spresnila prednostka Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UNM MUDr. Denisa Osinová, PhD.

Vo večerných hodinách bol pacient opäť prevezený na operačnú sálu, na poslednú fázu celej operácie. „Bola mu aplikovaná infúzia s Langerhansovými ostrovčekmi do riečiska, ktoré ústi do pečene. Autotransplantáciu realizoval priamo v Univerzitnej nemocnici v Martine Doc. MUDr. Peter Girman, Ph.D., prednosta Kliniky diabetológie IKEM. Výkon prebehol bez závažnejších komplikácii a pacient bol následne počas noci postupne prebúdzaný z umelého spánku,“ dodal prednosta chirurgickej kliniky docent Miklušica. Do domácej liečby bol z nemocnice prepustený na 12.deň od operácie.

„Sme radi, že sa takýto komplexný výkon podarilo realizovať po prvý krát práve na pôde Univerzitnej nemocnice Martin. Celková úspešnosť operácie sa prejaví zhruba po 3 mesiacoch, kedy by mala produkcia inzulínu dosiahnuť maximálnu úroveň,“ doplnil doc. MUDr. Juraj Miklušica. Podľa gastroenterologičky MUDr. Lenky Nosákovej bude musieť pacient trvalo užívať pankreatické enzýmy pred každým jedlom, no na druhej strane sa u neho nerozvinie ťažká forma cukrovky a môže jesť oveľa pestrejšiu stravu a bez rizika, že by mu vyvolala bolestivý a život ohrozujúci zápal podžalúdkovej žľazy.

Transplantácia Langerhansových ostrovčekov môže pomôcť najmä pacientom s problematickým  diabetom I. typu, ktorí nerozoznávajú, kedy majú hypoglykémiu, čo ich ohrozuje na živote. A tiež ľuďom, ktorým napríklad kvôli nádoru alebo zlyhaniu orgánu musia lekári odstrániť pankreas. Ten je pritom životne dôležitý – má na starosti produkciu inzulínu a glukagonu, hormónov, ktoré sú zodpovedné za udržiavanie hladiny cukru v krvi. „Táto metóda nie je vhodná pre všetkých pacientov. Ponúkame ju ľuďom, ktorí majú vážne komplikácie diabetu, napríklad im ešte zlyhávajú obličky. Langerhansove ostrovčeky získavame pomocou zložitých laboratórnych metód. Pri nich sa pankreas očistí a – laicky povedané – rozmixuje. Zo získanej zmesi tkaniva sa následne centrifúgou oddelia ostrovčeky. Celý proces trvá 4 až 8 hodín a podieľa sa na ňom 3-členný tím“ popisuje MUDr. Peter Girman, Ph.D., prednosta Kliniky diabetológie IKEM.

Lekári martinskej nemocnice budú vedieť využiť metódu, vďaka ktorej si telo zachová funkciu vlastnej produkcie inzulínu, aj pri iných pacientoch s rôznymi formami chronických zápalov pankreasu. UNM plánuje naďalej rozvíjať spoluprácu s IKEM a pokračovať vo využívaní a ďalšom zdokonaľovaní tejto unikátnej liečebnej metódy.

27.10.2022

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.