Vakcinačné centrum Univerzitnej nemocnice Martin

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19 vo vakcinačnom centre Univerzitnej nemocnice Martin sa vykonáva na adrese: Sklabinská 26, 036 01 Martin. Miesto je viditeľne označené informačnými tabuľami.

Na očkovanie sa dá zaregistrovať výlučne cez prihlasovací formulár NCZI, ktorý sa nachádza na webovej stránke: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php. Nezaregistrovaní žiadatelia nebudú môcť byť zaočkovaní!

V prípade, že sa objednaný účastník nebude môcť na pridelený termín dostaviť, zrušiť ho môže iba prostredníctvom objednávateľa, teda NCZI. Telefonicky cez call centrum na čísle: 02/3235 3030. Informácie, ako postupovať, sú aj na formulári, cez ktorý sa na očkovanie registruje.

Na očkovanie je potrebné si priniesť doklad totožnosti a preukaz poistenca. Informovaný súhlas očkovaného sa podpisuje až priamo na mieste, nie je potrebné si doniesť vytlačený.

Pred príchodom do vakcinačného centra je potrebné sa oboznámiť s týmito dokumentmi:

Dotazník – /sites/default/files/dotaznik.docx?451

Písomnú informáciu pre používateľa – /sites/default/files/pisomna_informacia_pre_pouzivatela_spc.docx?566

Test na Covid-19 sa pred očkovaním nevyžaduje

Všetci zaočkovaní majú v prípade výskytu nežiaducich účinkov po očkovaní o tom informovať, buď prostredníctvom svojho všeobecného lekára, prípadne cez formulár na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL). V prípade vedľajších účinkov, ktoré by sa objavili bezprostredne po očkovaní v čase, kedy človek na ostáva na pozorovaní, hlásia ich výskyt priamo pracovníci vakcinačného centra.

V zmysle Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky sa aktuálne môžu na očkovanie registrovať:

Zdravotnícky pracovník

Študent zdravotníckeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom

Zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici

Zamestnanec zariadenia sociálnych služieb ( napr. domova sociálnych služieb)

Terénny sociálny pracovník

Zamestnanec nemocnice, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom

Zamestnanec záchrannej zdravotnej služby (dopravnej zdravotnej služby), ktorý prichádza do kontaktu s pacientom

Zamestnanec mobilného odberného miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou

Osoba 85+

Osoba, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením Covid-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb

Osoba 75+

 

Všetky aktuálne informácie z Vakcinačného centra UNM nájdete v sekcii oznamy

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.