Vakcinačné centrum Univerzitnej nemocnice Martin

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19 vo vakcinačnom centre Univerzitnej nemocnice Martin sa vykonáva na adrese: Sklabinská 26, 036 01 Martin. Očkujeme výlučne vakcínou Pfizer/BionNTech. Miesto je viditeľne označené informačnými tabuľami.

Na očkovanie sa dá zaregistrovať cez prihlasovací formulár NCZI, ktorý sa nachádza na webovej stránke: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia

Nezaregistrovaní žiadatelia budú môcť byť zaočkovaní v pracovných dňoch v čase od 13 do 15h

Na očkovanie je potrebné si priniesť doklad totožnosti a preukaz poistenca. Informovaný súhlas očkovaného sa podpisuje až priamo na mieste, nie je potrebné si doniesť vytlačený.

Pred príchodom do vakcinačného centra je potrebné sa oboznámiť s týmito dokumentmi:

Dotazník – /sites/default/files/cestne_vyhlasenie_dotaznik.doc?625

Písomnú informáciu pre používateľa – /sites/default/files/poucenie-a-pisomny-informovany-suhlas-pacienta-o-ockovani.pdf?409

Test na Covid-19 sa pred očkovaním nevyžaduje

Všetci zaočkovaní majú v prípade výskytu nežiaducich účinkov po očkovaní o tom informovať, buď prostredníctvom svojho všeobecného lekára, prípadne cez formulár na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL). V prípade vedľajších účinkov, ktoré by sa objavili bezprostredne po očkovaní v čase, kedy človek na ostáva na pozorovaní, hlásia ich výskyt priamo pracovníci vakcinačného centra.

 

Spustili sme očkovanie 3. dávkou a očkovanie detí

Vakcinačné centrum Univerzitnej nemocnice Martin začalo od pondelka 18. októbra očkovať 3. dávkou vakcín proti Covid-19. Zároveň bude jedno z troch vakcinačných centier na Slovensku, kde sa budú môcť zaočkovať aj deti vo veku od 5 do 12 rokov.

Registrácia na 3. dávku vakcíny bude podľa usmernení z Ministerstva zdravotníctva SR možná až po tom, ako obyvatelia dostanú SMS správu, že na posilňujúcu dávku majú zo zdravotného hľadiska nárok. Očkovanie tretími dávkami vakcín je v prvej fáze určené ľuďom s oslabenou imunitou. SMS správy bude Národné centrum zdravotníckych informácií posielať na základe údajov zo zdravotných poisťovní. Po doručení SMS je potrebné sa zaregistrovať na stránke www.korona.gov.sk prípadne www.vakcinacia.nczisk.sk

3. dávky vakcín sú určené pre pacientov:

 • na aktívnej liečbe nádorových ochorení a hematologických malignít
 • po transplantácii orgánov užívajúcim lieky na oslabenie imunitného systému
 • po transplantácii kmeňových buniek v posledných 2 rokoch
 • užívajúcich lieky na potlačenie imunitného systému (napr. chemoterapia, reumatologické a iné imunitne podmienené ochorenia liečené imunosupresívnou liečbou s alebo bez systémových kortikoidov),
 • so strednou alebo závažnou primárnou imunodeficienciou - podľa zváženia ošetrujúceho klinického imunológa a v závislosti od charakteru ochorenia)
 • s primárnou alebo sekundárnou aspléniou
 • chronickým renálnym zlyhávaním
 • s pokročilou alebo neliečenou HIV infekciou
 • na liečbe vysokými dávkami kortikoidov alebo iných liekov potláčajúcich imunitnú odpoveď

 

Do vakcinačného centra sa môžu pacienti, ktorí dostanú SMS právu, dostaviť aj bez predchádzajúcej registrácie. Diagnóza pre podanie 3. dávky im bude overená priamo vo vakcinačnom centre.

V prípade, že pacient nedostane SMS správu, ale je liečený na niektorú z uvedených diagnóz, ošetrujúci lekár mu vystaví výmenný lístok na očkovanie. S výmenným lístkom potom môže prísť do vakcinačného centra a bude zaočkovaný.

 

Očkovanie detí

Vakcinačné centrum UNM je jedným z troch centier na Slovensku, kde sa môžu očkovať deti vo veku od 5 do 12 rokov. Registrácia bude spustená od stredy 20.10.2021. Očkovanie v tejto vekovej kategórii je určené výlučne pre deti, ktoré sú ohrozené vážnym priebehom ochorenia Covid-19 a očkovanie musí zároveň odsúhlasiť aj oštarujúci lekár dieťaťa.

Pred očkovaním je potrebné, aby rodič alebo zákonný zástupca vyplnil žiadosť o očkovanie, poučenie a informovaný súhlas a ošetrujúci lekár vyplnil výmenný list. Dokumenty sú zverejnené na stránke MZ SR: https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-deti-5-11-dok. Následne rodič alebo jeho zákonný zástupca zaregistruje dieťa na stránke www.korona.gov.sk alebo www.vakcinacia.nczisk.sk

Bez výmenného lístka od detského lekára a Súhlasu s očkovaním od lekára-špecialistu nebude môcť byť dieťa zaočkované!

 

Očkovanie zdravotníkov a zamestnancov UNM

 

Vakcinačné centrum UNM očkuje zdravotníckych zamestnancov bez registrácie.

Nárok na očkovanie majú :

 • zamestnanci, u ktorých od podania 2. dávky uplynulo minimálne 6 mesiacov
 • imunokompromitované osoby, u ktorých  od podania  2. dávky  uplynul najmenej 1 mesiac

Pre zamestnancov UNM je vo vakcinačnom centre vyhradený samostatný časový harmonogram.

 

Časový harmonogram pre jednotlivé skupiny očkovania  sa pravidelne aktualizuje na stránke MZ SR https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie.

 

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - pravidlá pre občanov SR a cudzincov  

Nárok na očkovanie majú :

 • občania SR s platením zdravotného poistenia v SR
 • občania SR, ktorí neplatia zdravotné poistenie a majú nedoplatky. Cieľom je chrániť proti ochoreniu aj sociálne slabšie skupiny, ako sú napríklad ľudia bez domova.
 • cudzinci, ktorí platia zdravotné poistenie v SR
 • občania inej krajiny EÚ bez pobytu v SR musia mať v SR registrovaný formulár S1To znamená, že držiteľ formuláru S1 si ho musí zaregistrovať na akejkoľvek pobočke zdravotnej poisťovne na Slovensku. Po zaregistrovaní formuláru zadá poisťovňa požiadavku na výrobu preukazu s označením EÚ. Až po vyhotovení preukazu a jeho prevzatí sa môže záujemca dostaviť na termín očkovania.

Nárok na očkovanie nemajú :

 • občania z inej krajiny bez platieb do zdravotného poistenia SR, resp. nie sú držiteľmi preukazu poistenia s označením EU
 • očkovanie proti COVID-19 ako samoplatca nie je možné

Nárok a úhrada očkovania proti COVID-19 

KATEGÓRIA

KTO HRADÍ OČKOVANIE

AKO SA PREUKÁŽE

Občan SR verejne zdravotne poistený v SR

Zdravotná poisťovňa

Preukaz poistenca

Občan SR verejne zdravotne poistený v SR s dlhom na poistnom/neplatič

Zdravotná poisťovňa

Preukaz poistenca

Občan SR platiaci verejné zdravotné poistenie v inom štáte EÚ s bydliskom v SR (formulár S1)

Zdravotná poisťovňa

Preukaz poistenca s označením EU* (tento mal nárok na očkovanie aj pred zmenou legislatívy)

Občan SR bez zdravotného poistenia v SR. 

MZ SR

Občiansky preukaz, alebo pas vydaný SR

ÉU poistenec s nárokom na úhradu plného rozsahu zdravotnej starostlivosti (formulár S1)

Zdravotná poisťovňa

Preukaz poistenca s označením EU

Cudzinec  zdravotne poistený v SR.

Zdravotná poisťovňa

Preukaz poistenca

Cudzinec bez zdravotného poistenia v SR s poskytnutou doplnkovou ochranou a obeť obchodovania s ľuďmi v programe MV SR

MZ SR

Špeciálny preukaz VšZP vydaný danej osobe 

Cudzinec bez zdravotného poistenia v SR, ktorý je študentom medicíny v SR, a ktorý vykonáva prácu v nemocnici.

MZ SR

Pracovná zmluva s nemocnicou a potvrdenie o štúdiu na VŠ

Cudzinec bez zdravotného poistenia v SR

--

Vakcinácia nie je možná

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.