Vakcinačné centrum Univerzitnej nemocnice Martin

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19 vo vakcinačnom centre Univerzitnej nemocnice Martin sa vykonáva na adrese: Sklabinská 26, 036 01 Martin. Očkujeme výlučne vakcínou Pfizer/BionNTech. Miesto je viditeľne označené informačnými tabuľami.

Na očkovanie sa dá zaregistrovať výlučne cez prihlasovací formulár NCZI, ktorý sa nachádza na webovej stránke: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia

Nezaregistrovaní žiadatelia nebudú môcť byť zaočkovaní!

Náhradníci na očkovanie vo vakcninačnom centre UNM sa prihlasujú len prostredníctvom tohto odkazu: https://nahradnici.unm.sk/ Prosíme, aby ste nevolali a nepísali na naše kontakty ohľadne náhradníkov na očkovanie!

Na očkovanie je potrebné si priniesť doklad totožnosti a preukaz poistenca. Informovaný súhlas očkovaného sa podpisuje až priamo na mieste, nie je potrebné si doniesť vytlačený.

Pred príchodom do vakcinačného centra je potrebné sa oboznámiť s týmito dokumentmi:

Dotazník – /sites/default/files/cestne_vyhlasenie_dotaznik.doc?625

Písomnú informáciu pre používateľa – /sites/default/files/poucenie-a-pisomny-informovany-suhlas-pacienta-o-ockovani.pdf?409

Test na Covid-19 sa pred očkovaním nevyžaduje

Všetci zaočkovaní majú v prípade výskytu nežiaducich účinkov po očkovaní o tom informovať, buď prostredníctvom svojho všeobecného lekára, prípadne cez formulár na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL). V prípade vedľajších účinkov, ktoré by sa objavili bezprostredne po očkovaní v čase, kedy človek na ostáva na pozorovaní, hlásia ich výskyt priamo pracovníci vakcinačného centra.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - pravidlá pre občanov SR a cudzincov  

Nárok na očkovanie majú :

  • občania SR s platením zdravotného poistenia v SR
  • občania SR, ktorí neplatia zdravotné poistenie a majú nedoplatky. Cieľom je chrániť proti ochoreniu aj sociálne slabšie skupiny, ako sú napríklad ľudia bez domova.
  • cudzinci, ktorí platia zdravotné poistenie v SR
  • občania inej krajiny EÚ bez pobytu v SR musia mať v SR registrovaný formulár S1To znamená, že držiteľ formuláru S1 si ho musí zaregistrovať na akejkoľvek pobočke zdravotnej poisťovne na Slovensku. Po zaregistrovaní formuláru zadá poisťovňa požiadavku na výrobu preukazu s označením EÚ. Až po vyhotovení preukazu a jeho prevzatí sa môže záujemca dostaviť na termín očkovania.

Nárok na očkovanie nemajú :

  • občania z inej krajiny bez platieb do zdravotného poistenia SR, resp. nie sú držiteľmi preukazu poistenia s označením EU
  • očkovanie proti COVID-19 ako samoplatca nie je možné

Nárok a úhrada očkovania proti COVID-19 

KATEGÓRIA

KTO HRADÍ OČKOVANIE

AKO SA PREUKÁŽE

Občan SR verejne zdravotne poistený v SR

Zdravotná poisťovňa

Preukaz poistenca

Občan SR verejne zdravotne poistený v SR s dlhom na poistnom/neplatič

Zdravotná poisťovňa

Preukaz poistenca

Občan SR platiaci verejné zdravotné poistenie v inom štáte EÚ s bydliskom v SR (formulár S1)

Zdravotná poisťovňa

Preukaz poistenca s označením EU* (tento mal nárok na očkovanie aj pred zmenou legislatívy)

Občan SR bez zdravotného poistenia v SR. 

MZ SR

Občiansky preukaz, alebo pas vydaný SR

ÉU poistenec s nárokom na úhradu plného rozsahu zdravotnej starostlivosti (formulár S1)

Zdravotná poisťovňa

Preukaz poistenca s označením EU

Cudzinec  zdravotne poistený v SR.

Zdravotná poisťovňa

Preukaz poistenca

Cudzinec bez zdravotného poistenia v SR s poskytnutou doplnkovou ochranou a obeť obchodovania s ľuďmi v programe MV SR

MZ SR

Špeciálny preukaz VšZP vydaný danej osobe 

Cudzinec bez zdravotného poistenia v SR, ktorý je študentom medicíny v SR, a ktorý vykonáva prácu v nemocnici.

MZ SR

Pracovná zmluva s nemocnicou a potvrdenie o štúdiu na VŠ

Cudzinec bez zdravotného poistenia v SR

--

Vakcinácia nie je možná

 

V zmysle Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky sa aktuálne môžu na očkovanie registrovať:

Zdravotnícky pracovník

Študent zdravotníckeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom

Zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici

Zamestnanec zariadenia sociálnych služieb ( napr. domova sociálnych služieb)

Terénny sociálny pracovník

Zamestnanec nemocnice, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom

Zamestnanec záchrannej zdravotnej služby (dopravnej zdravotnej služby), ktorý prichádza do kontaktu s pacientom

Zamestnanec mobilného odberného miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou

Osoba, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením Covid-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb

Osoby 85+, 70+, 60+, 50+, 45+

 

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.