Venujeme pozornosť hygiene rúk

Vo vstupných priestoroch Univerzitnej nemocnice Martin sa vo štvrtok 3. mája uskutočnila osvetová kampaň pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk. V čase od 7.30 hod do 14.00 hod. mali návštevníci nemocnice a okoloidúca verejnosť možnosť vidieť postup správnej dezinfekcie rúk. Inštrukcie poskytovali poslucháčky prvého ročníka JLF UK študijného programu Ošetrovateľstvo a pracovníčky Oddelenia nemocničnej hygieny. Hlavným cieľom kampane je pripomenúť význam dôkladnej hygieny rúk, a to nielen v bežnom živote širokej verejnosti, ale aj v zdravotníckych zariadeniach. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa dlhoročne snaží poukázať, že dezinfekcia rúk je najúčinnejší spôsob prevencie šírenia mikroorganizmov a nozokomiálnych nákaz.

Návštevníci martinskej nemocnice mali pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk možnosť overiť si vlastnú dôslednosť pri dezinfekcii rúk. Dezinfekčný prostriedok, ktorý bol v tomto prípade použitý, obsahoval fluorescenčnú látku, ktoré pod ultrafialovým žiarením odhalila nevyčistené časti rúk. Najčastejšie ide o končeky prstov, palec a chrbát ruky. Zanedbaná hygiena môže viesť k ochoreniam tráviaceho traktu (vrátane žltačky typu A), k ochoreniam kože a slizníc a tiež k respiračným infekciám. Podľa odborníkov je mydlo dostatočným čistiacim prostriedkom pre každodennú hygienu rúk v domácnostiach. V nemocničnom prostredí je potrebná dezinfekcia rúk za použitia alkoholového dezinfekčného prostriedku. „Svetová zdravotnícka organizácia odporúča pre zdravotnícke zariadenia spotrebu alkoholovej dezinfekcie na ruky na úrovni minimálne 20ml denne na jedno lôžko, v roku 2017 bola v UNM  spotreba 24,8 ml denne na jedno lôžko“ tvrdí MUDr. Adriana Kompaníková, vedúca lekárka Oddelenia nemocničnej hygieny UNM.

Svetový deň čistých rúk je úzko spätý aj s nemocnicami a zdravotníckymi zariadeniami. Zdravotníci by mali byť pre bežnú populáciu vzorovým príkladom správnej hygieny. Svetová zdravotnícka organizácia vypracovala návod, podľa ktorého sa má riadiť nemocničný personál prichádzajúci do styku s pacientom. Zdravotník by si mal ruky dezinfikovať pred a po každom kontakte s pacientom, pred a po invazívnych zákrokoch (odber krvi, podávanie infúzie a pod.), po kontakte s biologickým materiálom, po kontakte s prostredím pacienta a vždy po zložení rukavíc. Vysoké hygienické nároky majú nemocnice z dôvodu podpory bezpečnosti pacientov a eliminácii prenosu nebezpečných vírusov a infekcii. „Úroveň hygieny rúk vyhodnocujeme okrem iného aj na základe spotreby alkoholovej dezinfekcie na ruky“ tvrdí Kompaníková a dodáva, že najlepšiu hygienu podľa spotreby alkoholovej dezinfekcie na ruky má v UNM Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK. Súvisí to so skladbou pacientov na pracovisku, ktorí si vyžadujú častejšie terapeutické intervencie a manipuláciu ako na iných oddeleniach nemocnice.

Správna dezinfekcia rúk je najjednoduchší spôsob ako zabrániť šíreniu chorôb a vzniku infekcií. Hygienici neustále apelujú na význam dôkladného umývania rúk mydlom pod teplou tečúcou vodou, a to pred manipuláciou s nebalenými potravinami, prípravou a konzumáciou jedla, po použití toalety, manipulácii s odpadom, kontakte s infekčne chorým pacientom, návšteve nemocnice a lekára alebo použití mestskej hromadnej dopravy.Tento zvyk treba budovať u detí od skorého veku, nakoľko je človek v ranom detstve náchylnejší na ochorenia a jeho imunita sa ešte len vyvíja. Udržiavaním svojich rúk v čistote predchádzame styku s rôznorodými baktériami a vírusmi, ktoré môžu spôsobiť neraz aj závažné ochorenia. „Obyčajným“ umývaním rúk chránime svoj organizmus a nepriamo prospievame okoliu.

 

3.5.2018

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.