Vyhlásili sa prípravné trhové konzultácie k výstavbe novej nemocnice v Martine

Univerzitná nemocnica v Martine (UNM) začala ďalšiu etapu prípravy projektu Univerzitnej nemocnice sv. Martina. Koncom februára zverejnil Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR (UHP) svoju analýzu a hodnotenie projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine, v rámci ktorého odporúča pokračovať v príprave projektu. Ten je vo vysokom štádiu pripravenosti a má potenciál  uchádzať sa o realizáciu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.  Výber zhotoviteľa stavby by mohol byť zrealizovaný metódou „design and build“, pričom samotnému procesu verejného obstarávania predchádzajú prípravné trhové konzultácie. Výzva na účasť v nich bola v týchto dňoch publikovaná v európskom a slovenskom vestníku verejného obstarávania. Záujemci o účasť majú možnosť prihlasovania. Zámerom prípravných trhových konzultácií je predovšetkým správne zadefinovanie požiadaviek pre stavebný trh a diskusia o možnostiach a návrhoch časovej a finančnej optimalizácie projektu v súlade s odporúčaniami UHP.

Výstavba novej nemocnice v Martine by sa mala začať v roku 2024. Projekt predpokladá optimalizáciu lôžkového fondu, ktorý po otvorení novej nemocnice klesne zo súčasných 838 akútnych lôžok na 660, pričom sa počíta so skrátením priemernej doby hospitalizácie a zvýšením priemernej obložnosti. Odhadovaná cena výstavby Univerzitnej nemocnice sv. Martina je 396 miliónov eur s DPH. Prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti môžu čerpať organizácie v gescii rezortu zdravotníctva, a preto sa aktuálne rokuje o  prevode projektu novej univerzitnej nemocnice z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorá doposiaľ projekt zastrešovala, na Univerzitnú nemocnicu v Martine, ktorá je podriadenou organizáciou ministerstva zdravotníctva. „Vízia výstavby novej univerzitnej nemocnice je v spoločnom záujme Univerzitnej nemocnice v Martine, ako aj Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine“ uviedol na margo realizácie projektu generálny riaditeľ UNM Dušan Krkoška. „Obe inštitúcie budú z novej modernej nemocnice v budúcnosti profitovať – či už pri liečbe pacientov, alebo pri výchove budúcich generácií lekárov a sestier. Preto je dôležité, aby snahy o prevod projektu pod Univerzitnú nemocnicu v Martine boli v blízkej dobe úspešne zavŕšené a mohli sme sa uchádzať o prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti.“ 

11.3.2022

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.