Výnimky zo zákazu návštev

Návštevy v nemocnici sú aj naďalej zakázané. Platia však niektoré výnimky.

Obmedzenie sa nevzťahuje na návštevy:
a) kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
b) u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,
c) osôb, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti
uplynulo viac ako 14 dní,
d) osôb, ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti
uplynulo viac ako 4 týždne,
e) osôb, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou
vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
f) osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
g) osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na
ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

Všetky osoby, na ktoré sa vzťahujú výnimky, sú počas návštevy povinné dodržiavať protiepidemické opatrenia.

 

Image: 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.