Vyšší náborový príspevok pre sestry

Univerzitná nemocnica Martin zvýšila náborový príspevok pre sestry až do výšky 5.000,- €

Na  príspevok má nárok novo nastupujúci zamestnanec za podmienky, ak nikdy predtým nebol zamestnaný v UNM, resp. zamestnanec ktorý rozviazal pracovný pomer v UNM najneskôr dva roky pred predpokladaným nástupom a to po splnení nižšie uvedených podmienok

Podmienky priznania náborového príspevku 5.000,- €

Pracovisko:

 • I. interná klinika
 • Interná – Gastroenterologická klinika
 • Klinika detí a dorastu
 • Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny
 • Klinika detskej chirurgie
 • Klinike pneumológie a ftizeológie

Pracovná pozícia:

 • Sestra pri lôžku

Viazanosť:

 • záväzok zotrvať v pracovnom pomere na vybranom pracovisku po dobu 5 rokov. Dĺžka viazanosti sa predlžuje o dobu, počas ktorej zamestnanec nevykonával ošetrovateľskú prax (práceneschopnosť, OČR, materská dovolenka, rodičovská dovolenka, neplatené voľno)

Vyplatenie náborového príspevku:

 • Prvá časť (60 %) náborového príspevku bude vyplatená spolu s výplatou mzdy po uplynutí skúšobnej doby v najbližšom termíne výplaty mzdy
 • Druhá časť (40 %) náborového príspevku bude vyplatená spolu s výplatou mzdy po uplynutí 12 mesiacov v pracovnom pomere

Podmienky priznania náborového príspevku 1.000,- €

Pracovisko:

 • pracoviská UNM (nárok iba na jeden náborový príspevok)

Pracovná pozícia:

 • Sestra, Pôrodná asistentka

Viazanosť:

 • záväzok zotrvať v pracovnom pomere v UNM po dobu 2 rokov. Dĺžka viazanosti sa predlžuje o dobu, počas ktorej zamestnanec nevykonával ošetrovateľskú prax (práceneschopnosť, OČR, materská dovolenka, rodičovská dovolenka, neplatené voľno)

Vyplatenie náborového príspevku:

 • náborový príspevok bude vyplatený spolu s výplatou mzdy po uplynutí skúšobnej doby v najbližšom termíne výplaty mzdy

Zoznam aktuálne voľných pracovných pozícií  „sestra“ s presnou špecifikáciou a ďalšími výhodami je uvedený v záložke kariéra.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.