Vzácna cena pre profesora pediatrie

Literárny fond dňa 6. decembra udelil prémiu prof. MUDr. Jánovi Buchancovi, DrSc. ako prejav uznania za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí. Ide o druhú prémiu udelenú tomuto významnému martinskému lekárovi, ktorého Literárny fond ocenil už celkovo štyrikrát. 

Profesor Buchanec je medzinárodne uznávaný pediater špecializujúci sa na nefrológiu, ktorej zasvätil väčšinu svojho profesijného života. Povolanie lekára sa rozhodol spojiť s výučbou medikov. „Človek, ktorý sa venuje výučbe je pripravený nenechávať si svoje znalosti pre seba. Publikovaním som len potvrdil túto svoju životnú filozofiu“ tvrdí prof. Buchanec a dodáva, že prioritou mnohých zostavovateľov odborných publikácii je šíriť overené informácie a nadobudnuté znalosti.

Medzi najvýznamnejšie diela profesora Buchanca patrí Vademecum pediatra (1994) a Repetitórium pediatra (2002), na ktorých sa podieľal ako autor a zostavovateľ. Ide o učebnice pediatrie s praktickým zameraním. Profesor Buchanec je autorom alebo spoluautorom množstva ďalších vedeckých a odborných prác v časopisoch a monografiách. Participoval na vyše 300 vedeckých prácach, recenzoval množstvo medicínskej literatúry a pedagogická činnosť na Jesseniovej lekárskej fakulte ho viedla aj k publikovaniu učebníc. Jeho práce mali a stále majú pozitívny ohlas nie len na Slovensku, ale aj za hranicami.

Profesor Buchanec je absolventom Lekárskej fakulty UJPŠ v Košiciach. Na oblasť pediatrickej nefrológie sa začal špecializovať po dvoch úspešných atestáciách (v roku 1964 a 1968). V roku 1973 obhájil hodnosť kandidáta vied, v roku 1976 sa stal docentom a v roku 1983 profesorom pediatrie. Doktorom vied sa stal po obhajobe knižnej publikácie „Rádioizotopové vyšetrenie obličiek a močových ciest u detí“. Devätnásť rokov zastával funkciu prednostu Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM, desať rokov bol predsedom Slovenského spolku lekárov v Martine, v súčasnosti je vedúcim učiteľom Univerzity tretieho veku pri JLF UK v Martine.

Svojou odbornou, publikačnou a prednáškovou činnosťou patrí medzi stálice slovenskej a českej pediatrie. Cenu Literárneho fondu si prevzal dňa 6. decembra v Bratislave.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.