Životospráva školákov: jedia viac ovocia a zeleniny, no pribúda aj obéznych detí

Životný štýl a stravovacie návyky školákov na Slovensku sú známe. Ministerstvo zdravotníctva predstavilo výsledky výskumu, ktorý sa robil medzi školákmi vo veku 11, 13 a 15 rokov od mája do júna 2018.  Do prieskumu tímu medzinárodnej štúdie „Health Behaviour in School Aged Children“ (HBSC) sa zapojilo 10-tisíc školákov, pričom u približne tisícky z nich zmerali zloženie tela a telesnú zdatnosť.

„Až tretina 11-ročných chlapcov i dievčat trpí obezitou, čo pri objektívnom meraní zloženia tela znamená percento tuku nad 25 % u chlapcov a nad 30 % u dievčat. S veľkou pravdepodobnosťou toto zastúpenie pretrvá i po ustálení vývinových zmien, ako je pohlavné dospievanie a rast. Zároveň viac ako polovica školákov a školáčok má nízku úroveň funkčnej zdatnosti, tzv. Ruffierov index, pričom iba pätina školákov má vysokú úroveň funkčnej zdatnosti,“ povedal Róbert Ochaba, vedúci Odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu Úradu verejného zdravotníctva SR.

Pravidelné raňajky vynecháva čoraz viac detí

Od roku 2014 u školákov na Slovensku vzrástla pravidelná konzumácia ovocia a zeleniny a naopak klesla spotreba sladkostí, sladených a energetických nápojov. Napriek pozitívnemu trendu je výskyt nezdravých stravovacích návykov stále vysoký. Navyše čoraz väčší počet školákov vynecháva pravidelné raňajky.

V roku 2018 mala tretina chlapcov a takmer polovica dievčat dve alebo viac zdravotných ťažkostí aspoň raz týždenne. K najčastejším zdravotným problémom patrili nervozita, podráždenosť a problémy so zaspávaním. Zároveň počas školského týždňa spala odporúčaných osem hodín denne len polovica 15-ročných školákov. Podľa odborníkov môže spôsobovať vysoký výskyt problémov pitie energetických nápojov na potláčanie únavy, počítačové hry či sociálne siete, ktoré sú deťom dostupné takmer nonstop a aj náhrada raňajok sladenými nápojmi.

Fajčenie a pitie alkoholu

Za posledných 30 dní asi pätina 15-ročných a desatina 13-ročných školákov fajčila cigarety a približne tretina 15-ročných a menej ako pätina 13-ročných školákov pila alkohol aspoň jeden deň. Asi pätina 15-ročných, 5 % 13-ročných a menej ako 2 % 11-ročných školákov sa opilo aspoň dvakrát. Výskyt fajčenia, ale i konzumácie alkoholu má už od roku 2010 klesajúcu tendenciu. „Napriek klesajúcemu trendu, je užívanie psychoaktívnych návykových látok predovšetkým u 15-ročných školákov rozšírené a zostáva dôležitým verejno-zdravotným problémom,“ uvádza Tibor Baška z Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK v Martine.

21.06.2019

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.