Zoznamy náhradníkov na očkovanie

Prihlasovanie náhradníkov:

Zoznam náhradníkov na vakcináciu bude v UNM vytváraný na dennej báze. Záujemcovia musia spĺňať kritériá stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 10/2021 Z.z., ktorá upravuje informácie o oprávnených skupinách na očkovanie a o náhradníkoch na očkovanie. (celé znenie vyhlášky nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2021/10/20210120_5298266-2.pdf)

Do zoznamu sa môžu záujemcovia o očkovanie prihlásiť telefonicky na čísle 0908 394 100 v pracovných dňoch v čase od 13.00h do 14.30h. Podľa zostatkového počtu vakcín budú náhradníci kontaktovaní každý deň telefonicky priamo vakcinačným centrom UNM.

Ak sa náhradník v deň nahlásenia do zoznamu na vakcináciu nedostane, môže sa do zoznamu zapísať opakovane, pokiaľ bude mať o očkovanie naďalej záujem. Nemocnica nevie dopredu určiť, koľko vakcín v daný deň zvýši. Preto sa zoznamy vytvárajú každý deň nové a platné sú iba v deň ich vytvorenia.

Náhradník je povinný preukázať sa pred očkovaním občianskym preukazom a musí vedieť preukázať, že spĺňa niektorú z podmienok, ktoré sú uvedené vo vyhláške a umožňujú podať vakcínu ako náhradníkovi:

 • osobám s vekom najmenej 65 rokov,
 • alebo osobám bez ohľadu na vek, ktoré spĺňajú jedno z nasledujúcich kritérií:
 • onkologický pacient v štádiu liečby ochorenia,
 • s aktívnou formou hemato-⁠onkologického ochorenia,
 • s transplantáciou solídnych orgánov,
 • s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
 • v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy, alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
 • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
 • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
 • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
 • s HIV v štádiu AIDS/⁠late presenter,
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/⁠s),
 • s extrémnou obezitou -⁠ BMI vyšší ako 35,
 • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
 • s cirhózou pečene,
 • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
 • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 • so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,
 • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
 • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
 • so závažnými poruchami hemokoagulácie,
 • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza)
Image: 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.