Dar od klaunov z Clowndoctors

  • 30.04.2024

Medicínski klauni z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors tento rok oslavujú 20. rokov pôsobenia na Slovensku. Detských pacientov v našej nemocnici rozveseľujú už 17 rokov. Pri tejto príležitosti nás navštívili Pavel Mihaľák (umelecký riaditeľ) a Milan Šagát (výkonný riaditeľ), aby nám odovzdali krásny dar – obraz od Jána Mikuša s príznačným názvom Starostlivosť.

Obraz vytvorený kombinovanou technikou zobrazuje dvojicu, ktorá je základom práce zdravotných klaunov – či už vo význame klaunskej dvojice, v partnerstve klaunov a nemocnice či starostlivosti jeden o druhého.

Klauni z o.z. Červený nos sú neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti na detských pracoviskách UNM. Pacientov navštevujú na Klinike detí a dorastu, Klinike detskej chirurgie a na detskom oddelení Psychiatrickej kliniky, kde s deťmi pravidelne pracujú aj v rámci obľúbeného projektu Cirkus Paciento.

Ich vystúpenia sa nedajú dopredu nacvičiť, vždy musia „variť“ z aktuálnej situácie, ktorá na klinike je a na ktorú sa nedá pripraviť. Medicínski klauni zažívajú neraz veľmi ťažké situácie, musia byť preto umelcom, ale aj psychológom a sociológom v jednom. Musia sa vedieť orientovať v medicínskom prostredí a preto sa vzdelávajú aj za pomoci zdravotníkov. Ich činnosť finančne podporujú najmä dary od ľudí.

Ďakujeme klaunom za každý úsmev, ktorý vyčaria na tvári našich pacientov a tešíme sa na ďalšie spoločné projekty a zážitky.