Voľné pracovné pozície

Pozícia Kategória
Sestra na Klinike pneumológie a ftizeológie - JIS Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra na Kardiologickom oddelení - koronárna JIS Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra na Psychiatrickej klinike Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra na Klinike pneumológie a ftizeológie Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra - Inštrumentárka pre Rádiologickú kliniku Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra na I.Internej klinike Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra na Internej klinike gastroenterologickej Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra na Onkologickom centre Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra na Klinike hematológie a transfuziológie Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra na Klinike detí a dorastu Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra - Inštrumentárka pre Spoločné operačné sály Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra na Ortopedickej klinike Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra - Inštrumentárka Urologická klinika Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra - Inštrumentárka Očná klinika Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra na Neurologickej klinike Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra na Klinike všeobecnej viscerálnej a transplantačnej chirurgii Sestra a Pôrodná asistentka
Sestra na Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny Sestra a Pôrodná asistentka
Rádiologický technik na Rádiologickej klinike Ostatní zdravotnícki zamestnanci
Lekár na Neonatologickej klinike Lekár
Lekár na I.Internej klinike Lekár
Lekár na Oddelení urgentného príjmu Lekár
Lekár angiológ na Oddelení cievnej chirurgie Lekár
Lekár na Neurochirurgickej klinike Lekár
Lekár na Transplantačnom centre Lekár
Lekár - geriater na Internej klinike gastroenterologickej Lekár
Lekár intenzivista pre ošetrovacie jednotky JIS na Klinike všeobecnej viscerálnej a transplantačnej chirurgie Lekár
Lekár na Radiologickej klinike Lekár
Lekár na Klinike otorinolyryngológie a chirurgie hlavy a krku Lekár
Lekár na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekár
Praktická sestra - asistent na Internej klinike - gastroenterologickej Praktická sestra asistent
Zubný lekár na Klinike stomatológie a maxcilofaciálnej chirurgie Lekár
Lekár na Klinike všeobecnej, viscelárnej a transplantačnej chirurgii Lekár
Lekár na chirurgickej ambulancii na Klinike všeobecnej, viscelárnej a transplantačnej chirurgii Lekár
Praktická sestra - asistent na Klinike hematológie a transfuziológie Praktická sestra asistent
Vodič nákladnej dopravy v Univerzitnej nemocnici Martin Nezdravotnícki zamestnanci