Kariéra a benefity

Univerzitná nemocnica Martin si vysoko cení všetkých zamestnancov, ktorých odbornosť a ľudský prístup je zárukou kvalitne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Na základe hodnotenia spokojnosti pacientov a zdravotných poisťovní si dlhodobo udržiavame vedúce postavenie v rade univerzitných a fakultných nemocníc v SR. Zdieľate aj Vy podobné hodnoty? Staňte sa súčasťou našej nemocnice a prispejte svojou prácou k napĺňaniu našich cieľov.

Čo musíte urobiť, aby ste sa stali súčasťou nášho pracovného tímu

 • Ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať a naši pracovníci Vám radi zodpovedajú všetky Vaše otázky. Radi Vám pomôžeme pri Vašom rozhodovaní.
 • V pracovnej dobe nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle +421 43 4203 420 (ostatní), +421 43 4203 382 (sestra, pôrodná asistentka, praktická sestra — asistent)
 • Kedykoľvek nám môžete napísať na emailovú adresu: kariera@unm.sk

UNM svojim zamestnancom ponúka nasledovné benefity

Prácu v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení

 • príjemné pracovné prostredie
 • odborný rast spojený s vysokou úrovňou technického vybavenia našich pracovísk a s používaním najnovších ošetrovateľských a diagnostických postupov

Podporu profesijného rastu

 • získavanie nových skúsenosti a vedomostí v spolupráci s odborníkmi s dlhoročnou praxou
 • možnosť celoživotného vzdelávania sa zdravotníckych zamestnancov (účasť na konferenciách, kongresoch, sympóziách, seminároch, odborných kurzoch atď.)
 • podporujeme špecializačné, resp. certifikačné štúdium zdravotníckych zamestnancov
 • podporujeme iné ďalšie vzdelávanie v rámci profesie

Zdravotná starostlivosť

 • zamestnanec môže využívať špecializovanú starostlivosť priamo v objekte nemocnice s možnosťou prednostného vyšetrenia

Ostatné benefity

 • náborový príspevok vo výške 1.000,- €, resp. 5.000,- € pre sestry a pôrodné asistentky
 • štipendium študentom v odbore ošetrovateľstvo/pôrodná asistencia/diplomovaná všeobecná sestra vo výške 200,-€/mesačne (viac v časti „Podnikové štipendium“)

V záložke podnikové štipendium

Čo je cieľom podnikového štipendia?

 • získanie kvalifikovanej pracovnej sily do nášho spoločného tímu UNM, a to formou podpory študentov bakalárskeho štúdia v odbore ošetrovateľstvo/pôrodná asistencia, študentov vyššieho odborného štúdia v odbore diplomovaná všeobecná sestra

Aké benefity Vám ponúkame?

 • príspevok vo výške 200,- €/mesiac počas štúdia v rozsahu najviac po dobu 10 mesiacov počas každého akademického roka
 • žiadne odvodové a daňové zaťaženie
 • istota zamestnania po skončení štúdia na vybranom pracovisku
 • pracovný pomer na dobu neurčitú

Čo od Vás očakávame?

 • úspešné ukončenie štúdia v odbore „ošetrovateľstvo“
 • nastúpenie do pracovného pomeru v UNM na pozíciu sestra/pôrodná asistentka po ukončení štúdia (termín nástupu individuálnou dohodou)
 • zotrvanie v pracovnom pomere v UNM minimálne po dobu 3 rokov

V záložke rezidentský program

Rezidentský program

Univerzitná nemocnica Martin je zapojená do realizácie Rezidentského programu, ktorý sa realizuje v spolupráci s Ministerstvom
zdravotníctva SR a s lekárskymi fakultami:

 • Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Rezidentské štúdium je možné realizovať v špecializačných odboroch určených MZ SR. Zoznam špecializačných odborov je
zverejnený na stránke
https://health.gov.sk/?rezidenti-specializacne-odbory-podla-samospravnych-krajov