Rezidentský program

Univerzitná nemocnica Martin je zapojená do realizácie Rezidentského programu, ktorý sa realizuje v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a s lekárskymi fakultami:

  • Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
  • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Cieľom Rezidentského programu je podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.