Aktuálne verejné obstarávania

Univerzitná nemocnica Martin je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Univerzitná nemocnica Martin 
Sídlo: Kollárova 2, 036 59 Martin 
Štát: Slovenská republika 

Zastúpená Radou riaditeľov v zložení:

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ

Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ

Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ
IČO: 00365327 
URL: www.unm.sk
Kontaktná osoba:   Ing. Monika Klobušická 
tel.: +421 43 420 35 97
fax: +421 43 413 16 20
e-mail: klobusicka@unm.sk

 

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa

 

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Predmet zákazky

Číslo zákazky vo Vestníku VO

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

Dokumenty k zákazke v editovateľnej podobe
Mobilný RTG s C ramenom     Oznamenie o pripravnych trhovych konzultaciach
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia Vestník č. 121/2017 - 20.6.2017, 8512-WYS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/360763

Opis_a_zmluva

Prilohy SP

Súťažné podkaldy - poistenie

Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Vestník č. 114/2017 - 9.6.2017, 8089 - MSS

http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/360009

Návrh zmluvy s prílohami č1b-4

Príloha č 1a - cenník

Prílohy súťažných podkladov

OCT prístroj     Oznamenie o pripravnych trhovych konzultaciach
Extrakorporálny litotriptor    

Oznamenie o pripravnych trhovych konzultaciach

Oznamenie o prípravných trhových konzultáciách 2

Oznamenie o prípravných trhových konzultáciách 3

Echokardiografický prístroj    

Oznamenie o pripravnych trhovych konzultachiach

UNM - dostavba 6. pavilónu dokončenie 1. etapy s financovaním na obdobie  4 rokov

Vestník č. 96/2017 - 16.05.2017, 6905 - WYP https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/358319

Zmluva o dielo a prilohy k sp

UNM Martin dostavba 6 pavilonu 1 etapa bleskozvod reviza zadanie

UNM Martin dostavba 6 pavilonu 1 etapa eli zadanie

UNM Martin dostavba 6 pavilonu 1 etapa eps zadanie

UNM Martin dostavba 6 pavilonu 1 etapa hsp zadanie

UNM Martin dostavba 6 pavilonu 1 etapa lan zadanie

UNM Martin dostavba 6 pavilonu 1 etapa medic plyny zadanie

UNM Martin dostavba 6 pavilonu 1 etapa vykurovanie zadanie

UNM Martin dostavba 6 pavilonu 1 etapa vzt revizia zadanie

UNM Martin dostavba 6 pavilonu 1 etapa zdravotechnika revizia zadanie

UNM Martin dostavba 6 pavilonu so01 dostavba 1 etapa revizia zadanie

UNM Martin dostavba 6 pavilonu so02 komun a sp pl revizia zadanie.xlsx

UNM Martin dostavba 6 pavilonu so03 teplovodn pripojka zadanie

UNM Martin dostavba 6 pavil-nu so04 skr-tenie plynu - zadanie

UNM Martin dostavba 6 pavilonu so05 pripojka vodovodu zadanie

UNM Martin dostavba 6 pavilonu so06 pripojka nn zadanie

Rekonštrukcia Kliniky hematológie a transfuziológie - Národné centrum hemostázy a trombózy Vestník č. 77/2017 - 19.04.2017, 5221 - WYP https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/356036

Zmluva o dielo a Prilohy k SP

Výkaz výmer - samostatny_el

Výkaz výmer - samostatny_lan

Výkaz výmer - samostatny_uk

Výkaz výmer - samostatny_vzt

Výkaz výmer - samostatny_zti

Vykaz výmer_celkovy

Rozpocet_lan_rezerva

Súťažné podklady

 

Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho plynu Vestník č. 26/2017 - 06.02.2017, 1765-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/351564 Súťažné podklady
Update systému Lucia a nákup novej stanice Vestník č. 17/2017 - 24.01.2017, 1049 - WYT http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/350716 Kúpna zmluva a prílohy súťažných podkladov
Oftalmologiká Vestník č. 1/2017 - 02.01.2017, 23-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/349322

Kúpna zmluva

Príloha č.1

Príloha č.2

Priloha_c.2_-oprava_cast_c.2

Kontrastné látky a ostatné terapeutické prípravky Vestník č. 143/2016 - 26.7.2016, 11497-MST http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/340532 Kúpna zmluva
Príloha č.1
Príloha č.2

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.