Aktuálne verejné obstarávania

Univerzitná nemocnica Martin je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Univerzitná nemocnica Martin
Sídlo: Kollárova 2, 036 59 Martin
Štát: Slovenská republika

IČO: 00365327 

DIČ: 2020598019 

Zastúpená: MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA, riaditeľ

Kontaktná osoba: Ing. Monika Klobušická
tel.: +421 43 420 35 97
e-mail: monika.klobusicka@unm.sk

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa

Predmet zákazky Číslo zákazky vo Vestníku VO Odkaz na profil verejného obstarávateľa Dokumenty k zákazke
Ultrazvukové prístroje Vestník č. 223/2023, 14.11.2023, 36625-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/1255892
Materiálno-technické vybavenie pre vykonávanie štandardných postupov PK UNM Európsky vestník: 00673363-2023
Vestník verejného obstarávania: 35995-MST,
Vestník č. 217/2023 - 07.11.2023
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:673363-2023:TEXT:SK:HTML&src=0 https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/1255439
Kancelárske potreby Vestník č. 198/2023, 11.10.2023, 33575-WNT https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/622059
Operačné oblečenie, pracovné oblečenie a obuv, pacientske prádlo, posteľná bielizeň, operačné plachty a dojčenský textil Vestník č. 167/2023, 24.08.2023, 28923-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/616797
RTG prístroj s C-ramenom Vestník č. 156/2023, 09.08.2023, 27196-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/615008
Endoskopická technika - tenký intubačný bronchoskop Vestník č. 139/2023, 17.07.2023, 23291-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/611241
Ultrazvukový prístroj Vestník č. 134/2023, 10.07.2023, 22471-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/610477
Operačné stoly - II etapa Vestník č. 114/2023, 12.06.2023,20029-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/607935
Laparoskopická zostava Vestník č. 109/2023,05.06.2023, 19398-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/607278
Potraviny Vestník č. 95/2023, 16.05.2023, 17880-MUT https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/605705
Digitálny skiagrafický RTG prístroj - závesný Vestník č. 87/2023, 03.05.2023,16372-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/604281
Gamaspektrometer
Endoskopická technika II. etapa Vestník č. 53/2023, 13.03.2023, 11179-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/598905
Nábytok - nezdravotnícky Vestník č. 6/2023, 10.1.2023, 740-MUT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/588383
Zdravotnícky nábytok Vestník č. 268/2022, 20.12.2022, 50614-MUT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/586788
Echokardiografické prístroje - 2ks Vestník č. 257/2022, 05.12.2022, 49442 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/585404
Logo novej nemocnice europsky vestnik: 2023/S 084-254962
Vestník č. 86/2023 - 02.05.2023
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254962-2023:DATA:SK:HTML&tabId=3 https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/603997?
Univerzitná nemocnica sv. Martina A – Interiér verejných, administratívnych a školiacich priestorov a ambulancií Európsky vestník:
2023/S 183-572452


Vestník verejného obstarávania:
31848 - MNA, Vestník č. 186/2023 - 25.09.2023
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572452-2023:TEXT:SK:HTML https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/620095
Univerzitná nemocnica sv. Martina B – Interiér lôžkových oddelení Európsky vestník: 2023/S 183-571038


Vestník verejného obstarávania:
38149-MNA,


Vestník č. 186/2023 - 25.09.2023
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571038-2023:TEXT:SK:HTML https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/620096