Aktuálne verejné obstarávania

Univerzitná nemocnica Martin je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Univerzitná nemocnica Martin 
Sídlo: Kollárova 2, 036 59 Martin 
Štát: Slovenská republika
IČO: 00365327 
DIČ: 2020598019 
Zastúpená Radou riaditeľov v zložení:
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ
 
Kontaktná osoba: Ing. Monika Klobušická 
tel.: +421 43 420 35 97
e-mail: klobusicka@unm.sk

 

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa

 

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Predmet zákazky

Číslo zákazky vo Vestníku VO

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

Dokumenty k zákazke v editovateľnej podobe
Infúzne roztoky Vestník č. 118/2018 - 15.06.2018, 8290-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/382766

Zmluva s pril.

Prílohy súťažných podkladov

Príloha č. 2 - špecifikácia a cenník

Elektronicka verzia formulara JED

Technické a medicinálne plyny Vestník
č. 106/2018 - 30.05.2018, 7570-MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/381995

Návrhy zmlúv

Príloha č1 kúpnej zmluvy - špecifikácia a cenník

Prílohy súťažných podkladov

Elektronická verzia formulára JED

Antiinfektíva

Vestník
č. 100/2018 - 22.05.2018,
7212 - MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/381599

zmluva s pr.

prílohy súťažných podkladov

Príloha č. 2  - špecifikácia a cenník

elektronická verzia formulára jed

Liečivá pre nervový systém Vestník
č. 95/2018 - 15.05.2018, 6850 - MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/381140 

zmluva_s_pril.

zmluva_a_zml._o_najme_s_pril.

prílohy súťažných podkladov

Priloha c. 2 - špecifikácia a cenník

jed.doc

elektronicka_verzia_formulara_jed.xml

Terapeutický röntgen

Vestník
č. 42/2018 - 28.02.2018,
2980 - MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/376598 KZ a prilohy SP
Antimykotiká, antivírusové prostriedky a imunoglobulíny Vesník
č. 264/2017-14.12.2017, 17212 - MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/372080

Kupna_zmluva_a_priloha_c_1

Priloha_c_2_kupnej_zmluvy_-_specifikacia_a_cennik_tovaru

Prilohy_sutaznych_podkladov_1

Konsolidovaný dochádzkový systém    

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách 2

Zápisnica z prípravných trhových konzultácií

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.