Aktuálne verejné obstarávania

Univerzitná nemocnica Martin je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Univerzitná nemocnica Martin 
Sídlo: Kollárova 2, 036 59 Martin 
Štát: Slovenská republika
IČO: 00365327 
DIČ: 2020598019 
Zastúpená Radou riaditeľov v zložení:
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ
 
Kontaktná osoba: Ing. Monika Klobušická 
tel.: +421 43 420 35 97
e-mail: klobusicka@unm.sk

 

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa

 

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Predmet zákazky

Číslo zákazky vo Vestníku VO

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

Dokumenty k zákazke v editovateľnej podobe
Komplexné poistenie Vestník č. 162/2020 - 31.07.2020, 29068-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/458385  
Ultrasonografický prístroj Vestník č. 118/2020 - 03.06.2020, 21440-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/451889  
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány Vestník č. 59/2020 - 13.03.2020, 11409-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/441628  
Vybavenie neurologickej JIS / Iktového centra - zdravotnícka technika

Vestník č.
240/2019 -
25.11.2019; 34124-MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/428290  
Potraviny (časť 1. Suché potraviny, časť 2. Pekárenské výrobky, časť 3. Enterálna výživa, časť 4. Mrazená zelenina a ovocie, časť 5. Dojčenská výživa 6. Ovocie a zelenina)

Vestník č.
240/2019 -
25.11.2019 34123-MST

 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/428289

 

 

Tabletový systém rozvozu stravy

Vestník č.
214/2019 -
23.10.2019; 28620-MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/422627  
Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I.etapa Vestník č. 180/2019 - 06.09.2019; 23895-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/418156  
PET/CT prístroj a SPECT/CT prístroj    

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Oznámenie o zrušení prípravných trhových konzultácií

Tabletový systém rozvozu stravy    

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Zapisnica_z_pripravnych_trhovych_konzultacii

Lôžkový výťah v pavilóne č. 8 UNM    

Oznamenie o prípravných trhových konzultáciách

Zápis z prípravných trhových konzultácií

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.