Aktuálne verejné obstarávania

Univerzitná nemocnica Martin je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Univerzitná nemocnica Martin 
Sídlo: Kollárova 2, 036 59 Martin 
Štát: Slovenská republika
IČO: 00365327 
DIČ: 2020598019 
Zastúpená Radou riaditeľov v zložení:
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ
 
Kontaktná osoba: Ing. Monika Klobušická 
tel.: +421 43 420 35 97
e-mail: klobusicka@unm.sk

 

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa

 

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Predmet zákazky

Číslo zákazky vo Vestníku VO

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

Dokumenty k zákazke
Technické a medicinálne plyny Vestník č. 10/2022 - 17.01.2022, 2051 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/537562  
Ultrazvukové prístroje - II. etapa Vestník      č.3/2022 - 05.01.2022,    224-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/536065  
Liečivá pre srdcovocievny systém Vestník č. 283/2021 - 09.12.2021, 58238-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/533775  
Liečivá pre nervový systém Vestník č. 283/2021 - 09.12.2021, 58237-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/533774  
Liečivá na systémové použitie ničiace baktérie Vestník č. 243/2021-27.10.2021, 49895-MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/525190

 
Liečivá pre muskuloskeletárny, dýchací systém, antiparazitárne výrobky Vestník č. 232/2021-14.10.2021, 46553-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/521817  
Antianemické prípravky a antihemoragiká

Vestník č. 232/2021-14.10.2021, 46554-MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/521818  
Antimykotiká, antivírusové prostriedky a imunoglobulíny Vestník č.232/2021-14.10.2021,46552 - MST  https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/521816  
Ultrazvukové prístroje- I. etapa Vestník č.229/2021- 11.10.2021, 45883 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/521037  
Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu Vestník č. 227/2021-07.10.2021, 45320-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/520543  
Potraviny (časť 1. Zemiaky, časť 2. Mrazená hydina a ryby, časť 3. Vajcia, časť 4. Sterilizované ovocie a zelenina, časť 5. Mlieko a mliečne výrobky, časť 6. Mäso  Vestník č. 220/2021-28.09.2021, 44137-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/519668  
Kontrastné látky a ostatné terapeutické prípravky Vestník č. 216/2021- 22.09.2021, 43780-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/519208  
Imunosupresívne činidlá
Vestník č. 178/2021 - 02.08.2021,

38209-MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/513029  
Farbiaci a montovací automat Vestník č. 155/2021 - 07.07.2021, 31475-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/507317  
Osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 Vestník č. 90/2021 - 19.4.2021, 19728-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/494768  
Antineoplastické činidlá Vestník č. 81/2021 - 06.04.2021, 17370 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/492924  
Skiaskopicko-skiagrafická stena Vestník č. 63/2021 - 09.03.2021, 15069-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/490904  
Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa Vestník č. 55/2021 - 25.2.2021, 14208-MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/490015

 

 
Monitorovacie systémy (monitory vitálnych funkcií + centrálne monitory)

Vestník č. 270/2020 - 28.12.2020;

45713 - WYT

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/475758  

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.