Aktuálne verejné obstarávania

Univerzitná nemocnica Martin je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Univerzitná nemocnica Martin 
Sídlo: Kollárova 2, 036 59 Martin 
Štát: Slovenská republika
IČO: 00365327 
DIČ: 2020598019 
Zastúpená Radou riaditeľov v zložení:
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ
 
Kontaktná osoba: Ing. Monika Klobušická 
tel.: +421 43 420 35 97
e-mail: klobusicka@unm.sk

 

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa

 

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Predmet zákazky

Číslo zákazky vo Vestníku VO

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

Dokumenty k zákazke
Farbiaci a montovací automat Vestník č. 155/2021 - 07.07.2021, 31475-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/507317  
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Vestník č. 137/2021 - 10.06.2021, 29173-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/504883  
Osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 Vestník č. 90/2021 - 19.4.2021, 19728-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/494768  
Atineoplastické činidlá Vestník č. 81/2021 - 06.04.2021, 17370 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/492924  
Oftalmologiká Vestník č. 75/2021 - 25.03.2021, 16397 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/492191  
Skiaskopicko-skiagrafická stena Vestník č. 63/2021 - 09.03.2021, 15069-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/490904  
Stomatologické súpravy - 5 ks Vestník č. 57/2021 - 01.03.2021, 14445-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/490567  
Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa Vestník č. 55/2021 - 25.2.2021, 14208-MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/490015

 

 
Endoskopické zostavy Vestník č. 53/2021 - 23.2.2021, 13910-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/489767  
Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku a dovybavenie endoskopického pracoviska GE diagnostiky Vestník č. 42/2021 - 09.02.2021, 11962 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/487517  
Dodanie a montáž nábytku do priestorov dostavby 6. pavilónu Univerzitnej nemocnice Martin Vestník č. 16/2021 - 25.01.2021, 4171 - WYT

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/480548

 
Monitorovacie systémy (monitory vitálnych funkcií + centrálne monitory)

Vestník č. 270/2020 - 28.12.2020;

45713 - WYT

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/475758  
Mikroskop pre neurochirurgiu Vestník č. 260/2020 - 10.12.2020, 44717-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/474609  

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.