Aktuálne verejné obstarávania

Univerzitná nemocnica Martin je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Univerzitná nemocnica Martin 
Sídlo: Kollárova 2, 036 59 Martin 
Štát: Slovenská republika 
Zastúpená: MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA - riaditeľ
IČO: 00365327 
URL: www.unm.sk
Kontaktná osoba:   Ing. Monika Klobušická 
tel.: +421 43 420 35 97
fax: +421 43 413 16 20
e-mail: klobusicka@unm.sk

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa

 

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Predmet zákazky

Číslo zákazky vo Vestníku VO

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

Dokumenty k zákazke v editovateľnej podobe
Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho plynu Vestník č. 26/2017 - 06.02.2017, 1765-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/351564 Súťažné podklady
Update systému Lucia a nákup novej stanice Vestník č. 17/2017 - 24.01.2017, 1049 - WYT http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/350716 Kúpna zmluva a prílohy súťažných podkladov

Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vrátane distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku...

Vestník č. 5/2017 - 06.01.2017, 178 - MST

http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/349517

Zmluva s prílohami č.1 a č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Oftalmologiká Vestník č. 1/2017 - 02.01.2017, 23-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/349322

Kúpna zmluva

Príloha č.1

Príloha č.2

Priloha_c.2_-oprava_cast_c.2

       
Antitrombotické činidlá Vestník č. 143/2016 - 26.7.2016, 11499-MST http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/340534 Kúpna zmluva
Príloha č.1
Príloha č.2
       
Kontrastné látky a ostatné terapeutické prípravky Vestník č. 143/2016 - 26.7.2016, 11497-MST http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/340532 Kúpna zmluva
Príloha č.1
Príloha č.2
Krvné náhrady Vestník č. 143/2016 - 26.7.2016, 11496-MST http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/340531 Kúpna zmluva
Príloha č.1
Príloha č.2
       
Diagnostiká pre biochemické vyšetrenie Vestník č. 105/2016 - 2.6.2016, 9524-MST http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/337445  

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.