Aktuálne verejné obstarávania

Univerzitná nemocnica Martin je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Univerzitná nemocnica Martin 
Sídlo: Kollárova 2, 036 59 Martin 
Štát: Slovenská republika
IČO: 00365327 
DIČ: 2020598019 
Zastúpená Radou riaditeľov v zložení:
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ
 
Kontaktná osoba: Ing. Monika Klobušická 
tel.: +421 43 420 35 97
e-mail: klobusicka@unm.sk

 

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa

 

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Predmet zákazky

Číslo zákazky vo Vestníku VO

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

Dokumenty k zákazke v editovateľnej podobe
Konsolidovaný dochádzkový systém    

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách 2

Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo - splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy Vestník č.184/2017 - 19.9.2017, 13068-WYP

Súťažné_podklady

Zmluva_a_prilohy_k_sp

/sites/default/files/u105/rozpocet-unm-pavilon_4_3-lan-bez_cien.xlsx

/sites/default/files/u105/unm-4_3_lan-vykaz_vymer.xlsx

/sites/default/files/u105/unm-jis_medplyny-5_vykaz_vymer.xls

/sites/default/files/u105/vv_-_zdravotechnika.xls

/sites/default/files/u105/vv_vzt_jis_34.xlsx

/sites/default/files/u105/vv_-_vykurovanie.xls

/sites/default/files/u105/vykaz_-_unm_4.3_-_e_l-_silnoprud.xls

/sites/default/files/u105/vykaz_vymer_bez_technologie_a_interieru_2017012_-_univerzitna_nemocnica_martin_-_chirurgia_4-3.xlsx

 

UN Martin - dostavba 6. pavilónu dokončenie 1. etapy s financovaním na obdobie 4 rokov

Vestník č. 180/2017 - 12.09.2017

12794-WYP

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/366652

Súťažné podklady

so01 architektura hsv a psv - revizia

so01 20 - zdravotechnika revizia - vv

so01 30 - vykurovanie - vv

01 m21b - bleskozvod - vv

so01 m21e - el. silnoprud - vv

so01 m22 - eps a hsp - vv

so01 m22l - lan - vv

so01 m23 - rozvod medicinalnych plynov - vv

so01 m24 -  vzt a chlad - vv

so02 komunikacie a spev. plochy - vv

so03 teplovodna pripojka - vv

so05 pripojka vodovodu - vv

so06 pripojka nn - vv

Zmluva o dielo prilohy k sp 2

Liečivá Vestník č. 153/2017 - 4.8.2017, 11366-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/364371

Kúpna zmluva a priloha č1

Príloha č2 kúpnej zmluvy - špecifikacia a cennik

Prilohy súťažných podkladov

Dermatologiká, gynekologiká a systémové hormonálne prípravky Vestník č. 153/2017 - 4.8.2017, 11365-MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/364368

Kúpna zmluva s prilohou č1

Príloha č2 kúpnej zmluvy - špecifikácia a cenník

Prílohy súťažných podkladov

Liečivá pre srdcovocievny systém Vestník č. 153/2017 - 4.8.2017, 11364-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/364372

Kúpna zmluva

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Mobilný RTG s C ramenom     Oznamenie o pripravnych trhovych konzultaciach
OCT prístroj     Oznamenie o pripravnych trhovych konzultaciach
Extrakorporálny litotriptor    

Oznamenie o pripravnych trhovych konzultaciach

Oznamenie o prípravných trhových konzultáciách 2

Oznamenie o prípravných trhových konzultáciách 3

Zápisnica z prípravných trhových konzultácií

Kúpna zmluva a prílohy súťažných podkladov

Echokardiografický prístroj    

Oznamenie o pripravnych trhovych konzultachiach

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.