Aktuálne verejné obstarávania

Univerzitná nemocnica Martin je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Univerzitná nemocnica Martin 
Sídlo: Kollárova 2, 036 59 Martin 
Štát: Slovenská republika
IČO: 00365327 
DIČ: 2020598019 
Zastúpená: MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, riaditeľ
 
Kontaktná osoba: Ing. Monika Klobušická 
tel.: +421 43 420 35 97
e-mail: klobusicka@unm.sk

 

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa

 

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Predmet zákazky

Číslo zákazky vo Vestníku VO

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

Dokumenty k zákazke
Laparoskopická veža Vestník č. 239/2022,  08.11.2022, 47109 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/583094  
Ultrazvukové prístroje - III. etapa Vestník č. 229/2022,  24.10.2022, 44541 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/580547  
Vybavenie neurofyziologického pracoviska KDaD Vestník č. 220/2022, 11.10.2022, 43027 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/579036  
Servery pre PACS 2 ks  Vestník č. 219/2022, 10.10.2022, 42981-WNT

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/579285

 

 
Zemné práce pre realizáciu archeologického výskumu Vestník č. 215/2022 - 4.10.2022, 42393-WNP

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/578675

 
Archeologické služby - archeologický výskum Vestník č. 215/2022 - 4.10.2022, 42442-WNS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/578671  
Stavebné úpravy röntgenového a sono pracoviska Rádiologickej kliniky v pav. 6 UNM Vestník č. 195/2022 - 06.09.2022, 40031-WYP https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/576244  
4K endoskopická vizualizačná zostava s CT-MRI elektromagnetickou navigáciou pre ORL Vestník č. 176/2022 - 09.08.2022

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/572796

 

 
U-laser pre litotripsiu a prostatektómiu (HOLEP) a morcelátor Vestník č. 175/2022 - 08.08.2022, 36640-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/572877  

Endoskopická technika I. etapa – videogastroskop, videokolonoskop a videoduodenoskop pre Internú kliniku – gastroenterologickú

Vestník č. 168/2022 - 28.7.2022, 34573-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/570482  
Potraviny (časť 1. Ovocie a zelenina, časť 2. Suché potraviny , časť 3. Mrazené ovocie a zelenina, časť 4. Pekárenské výrobky, časť 5. Enterálna výživa, časť 6. Dojčenské mlieko) Vestník č. 43/2022 - 09.02.2022, 12032-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/547949  
Liečivá pre nervový systém Vestník č. 283/2021 - 09.12.2021, 58237-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/533774  
Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu Vestník č. 227/2021-07.10.2021, 45320-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/520543  

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.