Aktuálne verejné obstarávania

Univerzitná nemocnica Martin je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Univerzitná nemocnica Martin 
Sídlo: Kollárova 2, 036 59 Martin 
Štát: Slovenská republika
IČO: 00365327 
DIČ: 2020598019 
Zastúpená Radou riaditeľov v zložení:
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ
 
Kontaktná osoba: Ing. Monika Klobušická 
tel.: +421 43 420 35 97
e-mail: klobusicka@unm.sk

 

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa

 

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Predmet zákazky

Číslo zákazky vo Vestníku VO

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

Dokumenty k zákazke v editovateľnej podobe
Lôžkový výťah v pavilóne č. 8 UNM    

Oznamenie o prípravných trhových konzultáciách

Zápis z prípravných trhových konzultácií

Stavebné úpravy bývalých priestorov ožarovne kobaltu pre inštaláciu lineárneho urýchľovača  a bývalých priestorov brachyterapie pre inštaláciu CT simulátora na Rádioterapeutickom odd. UN Martin

Vestník č. 167/2018 - 23.08.2018, 11887-WYP https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/386779

Súťažné podklady

Zmluva_o_dielo_a_prilohy_k_SP

/sites/default/files/u105/zadanie_mt.xls

/sites/default/files/u105/luct_sim_martin-vykaz_vykurovanie.xls

/sites/default/files/u105/lu_ct_martin-vykaz_vymer.xls

/sites/default/files/u105/lu_ct_martin-vykaz_vymer-rekapitulacia.xls

/sites/default/files/u105/vv_martin_lu.xls

Elektronický formulár JED

Infúzne roztoky Vestník č. 118/2018 - 15.06.2018, 8290-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/382766

Zmluva s pril.

Prílohy súťažných podkladov

Príloha č. 2 - špecifikácia a cenník

Elektronicka verzia formulara JED

Antiinfektíva

Vestník
č. 100/2018 - 22.05.2018,
7212 - MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/381599

zmluva s pr.

prílohy súťažných podkladov

Príloha č. 2  - špecifikácia a cenník

elektronická verzia formulára jed

Liečivá pre nervový systém Vestník
č. 95/2018 - 15.05.2018, 6850 - MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/381140 

zmluva_s_pril.

zmluva_a_zml._o_najme_s_pril.

prílohy súťažných podkladov

Priloha c. 2 - špecifikácia a cenník

jed.doc

elektronicka_verzia_formulara_jed.xml

Konsolidovaný dochádzkový systém    

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách 2

Zápisnica z prípravných trhových konzultácií

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.