Aktuálne verejné obstarávania

Univerzitná nemocnica Martin je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Univerzitná nemocnica Martin 
Sídlo: Kollárova 2, 036 59 Martin 
Štát: Slovenská republika
IČO: 00365327 
DIČ: 2020598019 
Zastúpená Radou riaditeľov v zložení:
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ
 
Kontaktná osoba: Ing. Monika Klobušická 
tel.: +421 43 420 35 97
e-mail: klobusicka@unm.sk

 

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa

 

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Predmet zákazky

Číslo zákazky vo Vestníku VO

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

Dokumenty k zákazke v editovateľnej podobe
Komplexné poistenie Vestník č.43/2018 - 1.3.2018, 3025-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/376716

Zmluvné podmienky a prilohy

Prílohy súťažných podkladov

Terapeutický röntgen

Vestník č.42/2018 - 28.02.2018,
2980 - MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/376598 KZ a prilohy SP
Antimykotiká, antivírusové prostriedky a imunoglobulíny Vesník č.264/2017-14.12.2017, 17212 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/372080

Kupna_zmluva_a_priloha_c_1

Priloha_c_2_kupnej_zmluvy_-_specifikacia_a_cennik_tovaru

Prilohy_sutaznych_podkladov_1

Konsolidovaný dochádzkový systém    

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách 2

Zápisnica z prípravných trhových konzultácií

Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo - splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy Vestník č.184/2017 - 19.9.2017, 13068-WYP

Súťažné_podklady

Zmluva_a_prilohy_k_sp

/sites/default/files/u105/rozpocet-unm-pavilon_4_3-lan-bez_cien.xlsx

/sites/default/files/u105/unm-4_3_lan-vykaz_vymer.xlsx

/sites/default/files/u105/unm-jis_medplyny-5_vykaz_vymer.xls

/sites/default/files/u105/vv_-_zdravotechnika.xls

/sites/default/files/u105/vv_vzt_jis_34.xlsx

/sites/default/files/u105/vv_-_vykurovanie.xls

/sites/default/files/u105/vykaz_-_unm_4.3_-_e_l-_silnoprud.xls

/sites/default/files/u105/vykaz_vymer_bez_technologie_a_interieru_2017012_-_univerzitna_nemocnica_martin_-_chirurgia_4-3.xlsx

 

Mobilný RTG prístroj - C rameno pre potreby Oddelenia gastroenterologickej diagnostiky (1 ks) a OTK (1 ks)

Vestník č.32/2018 - 14.02.2018,
2453 - MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/375927

Oznamenie o pripravnych trhovych konzultaciach

Zápisnica z prípravných trhových konzultácií

Kúpna zmluva

Prílohy súťažných podkladov

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.