Aktuálne verejné obstarávania

Univerzitná nemocnica Martin je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Univerzitná nemocnica Martin 
Sídlo: Kollárova 2, 036 59 Martin 
Štát: Slovenská republika
IČO: 00365327 
DIČ: 2020598019 
Zastúpená Radou riaditeľov v zložení:
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ
 
Kontaktná osoba: Ing. Monika Klobušická 
tel.: +421 43 420 35 97
e-mail: klobusicka@unm.sk

 

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa

 

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Predmet zákazky

Číslo zákazky vo Vestníku VO

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

Dokumenty k zákazke
Dodanie a montáž nábytku do priestorov dostavby 6. pavilónu Univerzitnej nemocnice Martin Vestník č. 16/2021 - 25.01.2021, 4171 - WYT

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/480548

 
Monitorovacie systémy (monitory vitálnych funkcií + centrálne monitory)

Vestník č. 270/2020 - 28.12.2020;

45713 - WYT

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/475758  
Mikroskop pre neurochirurgiu Vestník č. 260/2020 - 10.12.2020, 44717-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/474609  
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne,  pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne Vestník č. 240/2020 - 11.11.2020, 42747-MSS

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/472703 

 
Komplexné poistenie Vestník č. 162/2020 - 31.07.2020, 29068-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/458385  
Ultrasonografický prístroj Vestník č. 118/2020 - 03.06.2020, 21440-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/451889  
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány Vestník č. 59/2020 - 13.03.2020, 11409-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/441628  
Tabletový systém rozvozu stravy

Vestník č.
214/2019 -
23.10.2019; 28620-MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/422627

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Zapisnica_z_pripravnych_trhovych_konzultacii

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.