Aktuálne verejné obstarávania

Univerzitná nemocnica Martin je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Univerzitná nemocnica Martin 
Sídlo: Kollárova 2, 036 59 Martin 
Štát: Slovenská republika
IČO: 00365327 
DIČ: 2020598019 
Zastúpená Radou riaditeľov v zložení:
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ
 
Kontaktná osoba: Ing. Monika Klobušická 
tel.: +421 43 420 35 97
e-mail: klobusicka@unm.sk

 

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa

 

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Predmet zákazky

Číslo zákazky vo Vestníku VO

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

Dokumenty k zákazke v editovateľnej podobe
Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl Vestník č. 76/2019 - 17.04.2019  8017-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/401924  
Diagnostiká pre biochemické vyšetrenie

Vestník č. 48/2019 - 08.03.2019
5074 - MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/399410  
PET/CT prístroj a SPECT/CT prístroj    

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Oznámenie o zrušení prípravných trhových konzultácií

Tabletový systém rozvozu stravy    

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu a odber a zneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania k.č. 19 01 07, k.č. 19 01 17 Vestník č.251/2018 - 21.12.2018, 18429-WYS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/393897

Súťažné podklady

Zmluva o dielo + príloha

Prílohy súťažných podkladov

Príloha č. 2 - špecifikácia a cenník

elektornická verzia formulára jed

Lôžkový výťah v pavilóne č. 8 UNM    

Oznamenie o prípravných trhových konzultáciách

Zápis z prípravných trhových konzultácií

Infúzne roztoky Vestník č. 118/2018 - 15.06.2018, 8290-MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/382766 

Zmluva s pril.

Prilohy súťažných podkladov

Príloha č. 2 - špecifikácia a cenník

Elektronicka verzia formulara JED

Antiinfektíva

Vestník
č. 100/2018 - 22.05.2018,
7212 - MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/381599

zmluva s pr.

prílohy súťažných podkladov

Príloha č. 2  - špecifikácia a cenník

elektronická verzia formulára jed

Konsolidovaný dochádzkový systém    

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách 2

Zápisnica z prípravných trhových konzultácií

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.