Archív od roku 2015

Verejné obstarávania od roku 2015

Predmet zákazky Číslo zákazky vo Vestníku VO Odkaz na profil verejného obstarávateľa Dokumenty k zákazke
Period.diskontin. meranie hodnôt emis. veličín vybraných znečisťujúcich látok, Period. oprávnené meranie reprezent. individuál. hmotnostn. tokov a Period. kontrola automatiz. monitor. systému emisií 4452-WNS, VVO č. 30/2024 - 12.2.2024 https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/1274730
Fibrobronchoskop Vestník č. 240/2023, 04.12.2023, 38212-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/1260807
Kancelárske potreby Vestník č. 198/2023, 11.10.2023, 33575-WNT https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/622059
RTG prístroj s C-ramenom Vestník č. 156/2023, 09.08.2023, 27196-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/615008
Ultrazvukový prístroj Vestník č. 134/2023, 10.07.2023, 22471-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/610477
Operačné stoly - II etapa Vestník č. 114/2023, 12.06.2023,20029-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/607935
Laparoskopická zostava Vestník č. 109/2023,05.06.2023, 19398-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/607278
Digitálny skiagrafický RTG prístroj - závesný Vestník č. 87/2023, 03.05.2023,16372-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/604281
Gamaspektrometer
Endoskopická technika II. etapa Vestník č. 53/2023, 13.03.2023, 11179-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/598905
Echokardiografické prístroje - 2ks Vestník č. 257/2022, 05.12.2022, 49442 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/585404
Licencie na rok 2023 pre technológie Fortinet Vestník č.100/2023, 23.05.2023, 18467-WNS https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/606706?cHash=a3a5b0bc177a87dfe3505ff8f578a210
Tonery originálne na rok 2023 Vestník č. 95/2023, 16.05.2023, 17888-WNT https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/606105?cHash=d0b5348042cb78a593fc7c59fe95c573
Priod.diskontin. meranie hodnôt emis. veličín vybraných znečisťujúcich látok, Period. oprávnené meranie reprezent. individuál. hmotnostn. tokov a Period. kontrola automatiz. monitor. systému emisií Vestník č. 62/2023, 24.03.2023, 12283-WNS https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/600440?cHash=bcea90ecfc273483378020edc7c246a4
Stavebné úpravy pre robotické pracvoisko v pav. 6/1 UNM Vestník č. 40/2023, 22.02.2023, 08147-WNP https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/596278?cHash=f43aea691807cd95f85321f6e666225f