Voľné pracovné miesta

Ak Vás momentálne žiadna z voľných pracovných pozícií nezaujala, ponúkame Vám možnosť byť zaradený v našej databáze žiadostí o zamestnanie. Oslovíme Vás v prípade, že bude voľné pracovné miesto, o aké máte záujem.

Pokiaľ akceptujete našu ponuku, pošlite nám svoju písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať minimálne nasledujúce skutočnosti:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania, resp. motivačný list (informácia, o akú pracovnú pozíciu má uchádzač o zamestnanie záujem, predchádzajúce skúsenosti a prečo by chcel pracovať v UNM)
  • profesijný životopis – nie je požadovaný jednotný formát
  • súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie – veta, ktorá je súčasťou vášho e-mailu, listu alebo profesijného životopisu:

"V zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v životopise pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, pre účely evidencie uchádzačov a to po dobu 1 roka odo dňa doručenia.“

Ponuky môžete posielať:

elektronicky na adresu:
kariera@unm.sk

poštou na adresu:
Odbor ľudských zdrojov
Kollárova 2
036 59 Martin

Vaša žiadosť o zamestnanie v UNM bude evidovaná v databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu jedného roka. Následne Vás bude kontaktovať príslušný referent elektronicky alebo poštou.