Odbor ľudských zdrojov

Ing. Gabriela Lukášiková, MBA
Vedúca Odboru ľudských zdrojov
tel.: 043/4203 537
gabriela.lukasikova@unm.sk
OĽZ – budova 1, prízemie, č. dverí 4

Kontaktná osoba:

Ing. Stanislava Matušková
Referent náboru a vzdelávania
tel.: 043/4203 420
kariera@unm.sk
OĽZ – budova 1, prízemie, č. dverí 5

Zuzana Vrabková
Referent náboru a vzdelávania pre sestry a praktické sestry
tel.: 043/4203 382
kariera@unm.sk
OĽZ – budova 1, prízemie, č. dverí 3