Podnikové štipendium

Čo je cieľom podnikového štipendia?

  • získanie kvalifikovanej pracovnej sily do nášho spoločného tímu UNM, a to formou podpory študentov bakalárskeho štúdia v odbore ošetrovateľstvo/pôrodná asistencia a študentov vyššieho odborného štúdia v odbore diplomovaná všeobecná sestra.

Aké benefity Vám ponúkame?

  • príspevok vo výške 200,- €/mesiac
  • finančná podpora počas štúdia po dobu max. 10 mesiacov počas každého akademického roka
  • žiadne odvodové a daňové zaťaženie
  • istota zamestnania po skončení štúdia na vybranom pracovisku
  • pracovný pomer na dobu neurčitú

Dalšie benefity nájdete v časti „Kariéra a benefity

Čo od Vás očakávame?

  • úspešné ukončenie štúdia v odbore „ošetrovateľstvo“
  • nastúpenie do pracovného pomeru v UNM na pozíciu sestra po ukončení štúdia (termín nástupu individuálnou dohodou)
  • zotrvanie v pracovnom pomere v UNM minimálne po dobu 3 rokov