Deň hygieny rúk

  • 24.04.2024

Svetový deň hygieny rúk 2024: Prečo je zdieľanie znalostí o hygiene rúk stále také dôležité?

Ročne sa na celom svete podľa WHO vyskytne až 136 miliónov prípadov nozokomiálnych infekcií, teda infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou (HAI). Najjednoduchším preventívnym opatrením, ktoré pomáha zachraňovať životy pacientov na celom svete je správna hygiena rúk. Na jej význam poukazuje Svetový deň hygieny rúk, ktorý symbolicky pripadá na 5. mája.

V európskom hospodárskom priestore sa ročne vyskytuje okolo 3,5 milióna prípadov infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou a podľa Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu ochorení viac než 90 tisíc z nich končí úmrtím. Baktérie rezistentné voči antibiotikám spôsobujú až 71 percent týchto infekcií. Odborníci odhadujú, že až viac ako 50tim percentám infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou vieme predchádzať. Kľúčovú úlohu predstavuje praktické uplatňovanie opatrení pre prevenciu a kontrolu infekcií v zdravotníckych zariadeniach.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) každoročne 5. mája pripomína, že hygiena rúk je jednou z najúčinnejších a najjednoduchších foriem prevencie šírenia infekcií. Nielen pre zdravotníkov platí, že v rukách máme svoje zdravie, ale aj zdravie rizikových osôb, pre ktoré môžu byť fatálne aj bežné ochorenia. Svetový deň hygieny rúk sa na Slovensku koná pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva Zdravotníctva SR. Do osvetovej kampane sa tento rok zapojilo 13 slovenských nemocníc a jedna univerzita.

Nie len dezinfekcia, ale komplexný prístup

V otázke správnej hygieny rúk odborníci skloňujú najmä takzvanú multimodálnu stratégiu, ktorá zahŕňa: zmenu systému, školenia a ďalšie vzdelávanie, monitorovanie a spätnú väzbu, komunikáciu medzi pracoviskami, zmenu kultúry zariadenia v prospech bezpečnosti. Základné piliere správnej hygieny nemocnice by tak mali zahŕňať nielen hygienu rúk zamestnancov i návštevníkov, hygienu priestorov, ale aj racionálne využívanie antibiotík, zlepšenie možností, ako pacientov izolovať, zvýšiť počet odborníkov v oblasti epidemiológie a hygieny, ale aj využívanie moderných technológií. V neposlednom rade je dôležité vzdelávať o hygiene nielen zdravotníkov, ale aj verejnosť.

Deň hygieny rúk 2024 v slovenských nemocniciach

V slovenských nemocniciach sa pri príležitosti svetového dňa odohráva už 6. ročník Dňa hygieny rúk, ktorý upozorňuje na nevyhnutnosť prevencie, ale aj na to, ako si správne a dôkladne vyčistiť a vydezinfikovať ruky pri príchode a odchode z nemocnice. V Univerzitnej nemocnici Martin sa toto podujatie konalo v stredu 24. apríla 2024.


zdroj info: HARTMANN-RICO