Hlavolamy v detskej psychiatrii

  • 30.03.2023

Podľa odborníkov pozorujeme obrovský nárast duševných ochorení u detí a mládeže. Čísla sú alarmujúce, za posledných desať rokov sa toto číslo zvýšilo o viac ako 100 percent.

V dňoch 30. až 31. marca 2023 sa v Martine uskutočnil celoslovenský pedopsychiatrický kongres „Hlavolamy v detskej psychiatrii“, ktorého spoluorganizátorom bola Psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice Martin. V programe podujatia boli rozoberané kazuistiky, ktoré sa zaoberali skúsenosťami z klinickej praxe detských psychiatrov – diskutovalo sa, ako správne liečiť a ako postupovať pri diagnostike psychiatrických diagnóz u detských pacientov.

„Druhou oblasťou, ktorú sme na konferencii rozoberali, boli práce prepojené s vedou a výskumom, čo je doména, ktorej sa na psychiatrickej klinike UNM aj v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine veľmi intenzívne venujeme,“ uviedol na kongrese MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD., zástupca prednostu Psychiatrickej kliniky UNM. Ako ďalej upozornil, pozorujeme obrovský nárast duševných ochorení u detí a mládeže. Za posledných desať rokov sa toto číslo zvýšilo o viac ako 100 percent. Problémy súvisia najmä s poruchami správania a s veľkým tlakom, ktorému sú dnešné deti a mladí ľudia vystavovaní. „Doba je dnes iná, rodina a spoločnosť funguje inak, mení sa hodnotový systém,“ vysvetlil primár Igor Hrtánek s tým, že toto všetko pôsobí na detskú psychiku a môže vyústiť až do duševnej poruchy. Negatívny trend potvrdila aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pedopsychiatriu MUDr. Terézia Rosenbergerová. „Narastá nielen počet detí s duševnými poruchami, ale aj ich závažnosť. Máme veľmi veľa detí po samovražedných pokusoch, detí s depresiami, narastá počet autistických porúch. Je veľa prípadov porúch príjmu potravy – anorexie, riešime transgender populáciu, množstvo sebapoškodzovania, deti liečime od závislosti na sociálnych sieťach,“ zdôraznila detská psychiatrička T. Rosenbergerová.

Odborníci na konferencii zároveň upozornili na vážny nedostatok lôžok pre detských psychiatrických pacientov, ale aj na nedostatok  pedopsychiatrov, ktorí sa deťom s duševnými poruchami venujú. Rovnako chýbajú ambulancie, ktoré by vedeli pomôcť ľahším stavom duševných porúch. „U nás sú hospitalizované deti v akútnych stavoch, v ohrození života. Deti, ktorých stav už nedovoľuje fungovať mimo bezpečnú zónu nemocnice. Doba hospitalizácie sa pohybuje od 2 do 3 týždňov,“ priblížil psychiater Igor Hrtánek. Oddelenie detskej psychiatrie martinskej nemocnice je nadizajnované pre 11 pacientov, boli však situácie, kedy tu bolo hospitalizovaných viac ako 20 detských pacientov. „Robili sme tak na úkor lôžok pre dospelých pacientov, avšak to je skôr kompromis. Ideálne by bolo, mať kvalitné podmienky na hospitalizáciu, aké si detskí a adolescentní pacienti zaslúžia,“ doplnil MUDr. Igor Hrtánek.

Vyriešiť situáciu s nedostatkom pedopsychiatrických lôžok a zároveň liečiť duševné choroby v príjemnom prostredí, bude jednou z úloh novej Univerzitnej nemocnice v Martine, ktorej projekt výstavby sa postupne posúva vpred. Mladí architekti z projektového tímu UNsvM pripravili pre účastníkov konferencie prednášku, kde bol predstavený moderný dizajn detského psychiatrického oddelenia. „Určite by mal byť nadčasový a úplne iný, ako je súčasný. Musí byť pro-rodinný a otvorený. Projekt počíta s prepojením interiéru so strešnou záhradou. Prvky interiérového dizajnu sú netypické, so svetelnými doplnkami, s bezpečným nábytkom, na ktorom sa pacient nemôže zraniť, s bezpečnými sociálnymi zariadeniami,“ informovala Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, riaditeľka Úseku rozvoja a strategických investícii UNM. Ako ďalej doplnila, na oddelení vzniknú priestory, ktoré sa budú dať v prípade potreby odizolovať tak, aby sa v nich pacient cítil bezpečne a oddelenie bude zároveň akusticky odizolované. „Okrem lôžkových izieb budú súčasťou aj herne, spoločenské, konzultačné a meditačné miestnosti a miestnosti na psychoterapiu,“ dodala Mgr. Martina Antošová. V novej nemocnici bude pre detských pacientov nadizajnovaných 20 lôžok. Ich počet sa bude dať v prípade potreby kedykoľvek navýšiť.