Hlavolamy v detskej psychiatrii 2024

  • 05.04.2024

V dňoch 4. a 5. apríla sa konal 7. ročník odborného podujatia Hlavolamy v detskej psychiatrii. Jediné celoslovenské pedopsychiatrické podujatie umožnilo stretnutie odborníkov z oblasti psychiatrie, ale aj tých, ktorí pracujú s deťmi a adolescentmi.

Program podujatia ponúkol zaujímavé kazuistiky, najnovšie poznatky z pedopsychiatrie , prednášky odborníkov z iných odvetví a rezortov, s ktorými detskí psychiatri denne spolupracujú. Priestor dostali aj psychiatri, ktorí pracujú v ambulanciách pre dospelých pacientov. „Pedopsychiatrov je málo, pokiaľ sa naše rady nerozrastú, našich kolegov na ambulanciách pre dospelých čakajú zdevastovaní dospelí, s ktorými je pracovať veľmi náročne. Preto srdečne vítam všetkých kolegov, priateľov, záujemcov o aktuálne problémy v pedopsychiatrii na akcii, ktorá dúfam uspokojí každého,“ uviedla MUDr. Terézia Rosenbergerová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre detskú psychiatriu, ktorej prednáška „Quovadis pedopsychiatria – 243 pokračovanie nekonečného príbehu“ odštartovala odborný program podujatia.