Konferencia manažmentu v ošetrovateľstve riešila aj problém s nedostatkom sestier v slovenskom zdravotníctve

  • 15.09.2022

Po trojročnej vynútenej pauze sa 16. septembra 2022 konala v Martine IX. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou. Podujatie hostilo mesto Martin po druhý raz. Zúčastnilo sa ho približne 140 vedúcich sestier, námestníčok pre ošetrovateľstvo, staničných sestier a ďalších zdravotníkov zo Slovenska a Českej republiky.

Konferenciu zorganizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s regionálnou komorou a I. internou klinikou Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin. „Program konferencie je rozdelený do štyroch blokov prednášok, ktoré sú zamerané na manažment a vzdelávanie v ošetrovateľstve, právo a legislatívu v ošetrovateľstve a prax založenú na dôkazoch,“ informovala hlavná organizátorka podujatia PhDr. Anna Bullová, vedúca sestra I. internej kliniky UNM. Ako ďalej doplnila, program obohatila diskusia k vybraným otázkam právnych aspektov v povolaní sestier a pôrodných asistentiek. „Súčasťou odborného stretnutia je aj spomienka na život a prácu našej výnimočnej kolegyne doktorky Anny Mackovej,“ dodala A. Bullová. Podujatie má podľa jej slov za cieľ odovzdanie skúseností, informovať o aktuálnej situácii, najmä v súvislosti s nedostatkom zdravotných sestier v slovenskom zdravotníctve. „Prezentované budú nie len rôzne problémy, ale aj návrhy riešení, ktoré chceme poslať na Ministerstvo zdravotníctva SR ako aj na komoru sestier,“ doplnila Anna Bullová. Zdravotné sestry z UNM sa vrámci prednášok venovali téme dopadu covidu na prácu sestry, duševného zdravia a humanizácie psychiatrickej starostlivosti aj skúsenostiam s chýbajúcou ošetrovateľskou starostlivosťou.