Konferencia pracovného lekárstva a toxikológie

  • 27.03.2024

V dňoch 21. a 22. marca sa konal XIV. ročník Martinských dní pracovného lekárstva a toxikológie s medzinárodnou účasťou. Konferencia sa vrátila po dlhšej pauze, naposledy sa konala v októbri 2021. „V programe sme sa okrem našich tradičných tém zamerali aj na aktuálne a zaujímavé prezentácie z iných medicínskych odborov, ktoré sa bezprostredne týkajú problematiky pracovného lekárstva a toxikológie. Za veľmi dôležité považujeme aj osobné stretnutia, ktoré takéto podujatie prináša,“ informoval koordinátor konferencie doc. MUDr. Oto Osina, PhD., prednosta Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie JLF a UNM.

Medzi témami prednášok na podujatí boli napríklad  - výskyt chorôb z povolania a s tým súvisiace aktuálne problémy, COVID-19 a postcovidový syndróm z pohľadu iných odborov, ochorenia respiračného systému a podporno-pohybového systému, toxikológia, pracovné zdravotné služby a iné.

Súčasťou slávnostného otvorenia konferencie bolo odovzdanie ocenení od Slovenskej spoločnosti pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti.