Martinské dni imunológie 2024

  • 19.04.2024

V dňoch 17. až 19. apríla sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty konal 22. ročník Martinských imunologických dní, ktorých spoluorganizátorom je Univerzitná nemocnica Martin. 

Hlavnými témami odborného podujatia boli alergia a astma, autoimunitné choroby, imunodeficiencie či aktuálne problémy v imunológii. Priestor vo vlastnej sekcii v rámci prednášok dostali aj mladí imunológovia.  Do podujatia sa zaregistrovalo 450 odborníkov a ďalších 500 sa pripojilo online formou.