Martinský dermatovenerologický seminár

  • 05.02.2024

Dermatovenerologická klinika JLF a UNM zorganizovala v dňoch 25-26.1.2024 prvý ročník Martinského dermatovenerologického seminára. Ako uvidela koordinátorka podujatia a prednostka Dermatovenerologickej kliniky MUDr. Karolína Vorčáková PhD., seminára sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov a bol určený nielen pre lekárov ale aj pre sestry. Podujatie sa nieslo v hesle “spoločne nám to pôjde lepšie“ a do budúcna by sa malo stať tradíciou. Témy podujatia boli pestré - imunoalergológia, onkológia v dermatológii, chronické dermatózy, infekčné ochorenia a psychodermatológia. Podujatie obohatili a doplnili prednášajúci z iných príbuzných odborov.

Na slávnostnom otvorení mala príhovor dekanka lekárskej fakulty JLFUK prof. MUDr. Andrea Čalkovská DrSc., prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA. námestník UNM a prof. Július Mazuch DrSc, predseda spolku lekárov v Martine.