Neonatologické dni 2024

  • 21.05.2024

V dňoch 15. a 16. mája sa v priestoroch Aula Magna JLF UK konal 17. ročník Martinských neonatologických dní. Podujatia s podtitulom „Neonatológia pre prax“ sa zúčastnili aj hostia z Českej republiky. V rámci odborného programu odzneli prednášky na témy aktuálnych problémov v neonatológii, liečby kriticky chorých novorodencov, výživy novorodencov, imunológie a mnohé ďalšie.