Nové monitorovanie pacientov na KDaD

  • 09.05.2024

Klinika detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin monitoruje pacientov na bežnom lôžku prostredníctvom bluetooth sondy. „Približuje nám to štandardné detské oddelenie jednotkám intenzívnej starostlivosti, či dokonca ARO oddeleniu,“ informoval MUDr. Tomáš Turčan, PhD., vedúci lekár Oddelenia dojčiat a batoliat KDaD. Podľa neho sa tým výrazne zlepšil režim u pacientov a doterajšie skúsenosti vyhodnotil vysoko pozitívne. „Podľa mojich informácii sme zrejme prvým pediatrickým pracoviskom na Slovensku, ktoré tieto bluetooth sondy využíva. Doteraz ho používali najmä neonatológovia,“ dodal MUDr. Turčan. Ako ďalej upozornil, systém má 96 hodinový archív a na rozdiel od bežných monitorov majú lekári k dispozícii detailne namerané údaje aj spätne. Obrovskou výhodou systému je monitoring pri flexibilite pacienta. „Matka si môže zobrať dieťa na ruky, pohodlne ho nakŕmiť, prebaliť, pri bežnom systéme je limitovaná dĺžkou kábla,“ priblížil pediater. Prístroj, ktorý zaznamenáva všetky dôležité životné funkcie, nosí pacient pripnutý na ruke a lekári vedia hodnoty kontrovať aj na diaľku. Ak je dieťa staršie, môže byť viac samostatné a voľnejšie sa pohybovať. „Vieme ho sledovať s tým, že nie je kvôli káblu pripútané na izbe. Má voľnosť pohybu. Dokážeme ho monitorovať na celom oddelení a máme ho stále pod kontrolou. Je to pohodlné pre pacienta, ale aj pre nás ako ošetrujúci personál,“ priblížila manažérka dennej zmeny detskej kliniky Katarína Lábska. Svoje pozitívne skúsenosti s bezdrôtovým monitorom potvrdila aj pacientka Natália, „Môžem sa hýbať bez toho, aby som bola pripútaná. Keď potrebujem ísť na toaletu, nemusím zvončekom zavolať sestričku, aby ma odpojila.“

Bluetooth monitory zakúpila Klinika detí a dorastu UNM vďaka finančnému daru od žiakov výberovej základnej školy Brilliant Stars International School z Bratislavy. Vyzbieranú sumu vo výške 1670.- € sa na návrh Liliany Meškovej škola rozhodla darovať práve martinskej detskej klinike. UNM za sponzorský dar zakúpila dva bezdrôtové monitorovacie zariadenia. „Bolo by ideálne, keby sme mohli mať každého jedného pacienta, ktorý vyžaduje stály monitoring, pripojeného na bluetooth zariadení,“ uzavrel MUDr. Tomáš Turčan.