Otvorenie Centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorých novorodencov

  • 19.06.2022

Neonatologická klinika JLF UK a UNM získala po rokoch práce v stiesnených podmienkach nové moderné priestory určené na poskytovanie urgentnej starostlivosti o kriticky chorých novorodencov. Na ich dostavbu, vrátane zabudovaných technológií, nemocnica preinvestovala približne 2.5 milióna eur. Ďalších 1.2 milióna eur bolo investovaných do prístrojového vybavenia tohto moderného centra. Nemocnica použila prostriedky z  kapitálových výdavkov MZ SR a z vlastných zdrojov.

Slávnostné otvorenie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorých novorodencov v Martine sa uskutočnilo pod záštitou štátnej tajomníčky MZ SR Lenky Dunajskej Družkovskej. Medzi čestnými hosťami boli županka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurínová, riaditeľka Odboru pre zdravotníctvo ŽSK Silvia Pekarčíková, dekanka JLF UK Andrea Čalkovská, primátor mesta Martin Ján Danko, prednosta Okresného úradu v Martine Vladimír Polakovič a poslanec NR SR Peter Vons.

Martinské centrum urgentnej starostlivosti o kriticky chorých novorodencov dokáže zabezpečiť vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť o 22 kriticky chorých a 16 vážne chorých novonarodených detí. V jeho priestoroch sa nachádza jednotka intenzívnej starostlivosti, jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti, 2 mliečne kuchynky na prípravu mliečnych dávok, miestnosť na prípravu infúznych roztokov. Zároveň tu vznikol samostatný ubytovací trakt pre 7 mamičiek kriticky chorých novorodencov, ktorý má 3 izby, dennú miestnosť s kuchynským kútom, kúpeľňu a toalety. Nové priestory Neonatologickej kliniky zvýšia štandardy hospitalizácie najmenších pacientov a ich rodičov a zároveň sú veľkým prínosom aj pre celý zdravotnícky personál poskytujúci  novorodencom špičkovú zdravotnú starostlivosť.

Neonatologická klinika poskytuje v SR najkomplexnejšiu liečebnú starostlivosť kriticky chorým  a chorým novorodencom. Ide o intenzívnu starostlivosť o extrémne nezrelé deti, ako aj o perioperačnú starostlivosť o chorých novorodencov vyžadujúcich intervenčný chirurgický zákrok (okrem výkonov špecializovanej kardiológie centralizovanej v Detskom kardiocentre a korekcie rázštepov pery a podnebia). Martinské neonatologické centrum poskytuje zdravotnú starostlivosť predovšetkým novorodencom zo severu Slovenska, jeho pacientami sú však nezriedka deti z celej republiky. Vďaka vedeniu UNM, ako aj medzinárodne akceptovanej vedecko výskumnej aktivite,  disponuje v súčasnosti špičkovým prístrojovým vybavením v dostatočnom rozsahu a počte. Najväčšou medicínskou výzvou pracoviska súčasnosti sú deti na hranici životaschopnosti a ďalší rozvoj starostlivosti o všetkých novorodencov  na základe medicíny založenej na dôkazoch, princípov humanity a etiky.

Klinika prešla počas uplynulých 20 rokov  pod vedením prednostu prof. Mirka Zibolena  a primárky doc. Kataríny Maťašovej rýchlym  vývojom a stala sa najvýznamnejším neonatologickým centrom na Slovensku. Hoci dlhé roky pôsobila v nevyhovujúcich priestoroch, narastajúci ľudský potenciál bol tým, čo ju zásadne odlišovalo od ostatných slovenských neonatologických pracovísk. Dnes tu pôsobí 17 lekárov, z toho 14 kvalifikovaných (de facto 2 profesori pediatrie, 1 docentka, 14 zamestnancov s titulom PhD) a 53 sestier, z toho 42 špecialistiek.  Ako jediné pracovisko v SR poskytuje možnosť ďalšieho vzdelávania lekárov a sestier v neonatológii,  ako aj možnosť doktorandského štúdia zdravotníckym pracovníkom. V jej radoch pôsobia hlavný odborník MZ SR pre neonatológiu, predsedníčka výboru odbornej spoločnosti lekárov i predsedníčka odbornej spoločnosti sestier.

Zdravotníci neonatologickej kliniky venujú mimoriadnu pozornosť aj rodičom a budovaniu úzkeho vzťahu matka a dieťa so zapojením celej rodiny. Vytvorenie vysoko pozitívneho vzťahu posilňujú aj aktivity mimo nemocnice – organizujú Deň detí (Nemocnica u medvedíka), Deň predčasne narodených  (Fialové rozprávky), Mikuláša (novorodenci dostávajú rôzne darčeky), pre súrodencov malých pacientov sú nachystané omaľovánky, dávajú diplomy a ocenenia pre najmenších bojovníkov.

Neonatologická klinika JLF UK a UNM Martin oslavuje 20 rokov svojej existencie. Štatút  kliniky získala v roku 2002, kedy už mala martinská nemocnica samostatné novorodenecké oddelenie. O jej vznik sa pričinili  predovšetkým vtedajší  dekan JLF UK a prednosta gynekologickej kliniky prof. Ján Danko a prednosta detskej kliniky prof. Ján Buchanec. Otvorenie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorých novorodencov je ďalším dôležitým míľnikom v poskytovaní vysoko špecializovanej starostlivosti o najmenších pacientov UNM.