Sestra UNM za rok 2023

  • 22.05.2024

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier udelila Univerzitná nemocnica Martin ocenenia „Sestra UNM za rok 2023“. Za nadštandardné pracovné nasadenie a za profesionálnu ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov si cenu z rúk vedenia UNM prevzali – Oľga Hanzelová, Brigita Andrášiková, Mgr. Gabriela Harceková, Alena Šimková a PhDr. Eva Ferencová. UNM pripravila pre ocenené sestry okrem plakety v tvare srdca aj jedinečné šperky – prívesok v tvare zlatého srdca vytvorený špeciálne pre túto príležitosť.

Súčasťou programu Slávnostnej konferencie pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier bolo aj odovzdávanie ceny Biele srdce, ktoré Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine udelila 5 zdravotníčkam -  Mgr. Zuzane Grobarčíkovej, Mgr. Eve Hromkovej, Bc. Ľubici Jesenskej, Marte Závodskej a Bc. Kataríne Šípkovej.

Ocenené sestry UNM:

Oľga Hanzelová – pracuje ako manažérka dennej zmeny na Klinike detí a dorastu. Svojim milým prístupom a bezprostrednou komunikáciou zabezpečuje detským pacientom a ich rodičom pocit bezpečia. Má proaktívny prístup k práci. Neustále hľadá nové možnosti ako skvalitniť zdravotnú starostlivosť poskytovanú deťom, ale aj ako zlepšiť prostredie hospitalizovaných detských pacientov.

Brigita Andrášiková – do UNM nastúpila ako sestra na jednotke intenzívnej starostlivosti na Chirurgickej klinike, kde pracuje už 38. rok. Po osobnej skúsenosti s depresívnym ochorením sa rozhodla pre dobrovoľnícku službu v UNM a vo voľnom čase sprevádzala chorých s touto diagnózou hospitalizovaných na Psychiatrickej klinike. Pomáha im formou rozhovoru, zdieľania i modlitby.

Mgr. Gabriela Harceková – je zástupkyňou vrchnej sestry a manažérky dennej zmeny na Urologickej klinike. Na urodynamickej ambulancii spolupracuje s prof. Jánom Švihrom. Aktívne sa venuje edukácii pacientov po implantácii neurostimulátorov. Pomáha pri tvorbe edukačných materiálov pre pacientov s poruchami vyprázdňovania močového mechúra a podieľa sa aj na výskumnej činnosti kliniky.

Alena Šimková – pracuje na Ortopedickej klinike. V súčasnosti je manažérkou dennej zmeny na izolovanej septickej časti kliniky. Podieľa sa na edukačných aktivitách pre pacientov pred implantovaním endoprotézy kolenného a bedrového kĺbu. Participuje na vzdelávaní študentov ošetrovateľstva, ktorým pomáha získať manuálne zručnosti pri ošetrovateľských výkonoch.

PhDr. Eva Ferencová – pracuje na Klinike pneumológie a ftizeológie, kde už 25 rokov pôsobí ako vedúca sestra. Charakterizuje ju entuziazmus zacielený na zlepšovanie podmienok zdravotnej starostlivosti. Získané vedomosti zároveň odovzdáva študentom ošetrovateľstva ako mentorka. Zapája sa do výskumných grantov, výskumných štúdií a edukačných projektov. Významná je aj jej angažovanosť v Slovenskom červenom kríži a Slovenskej spoločnosti sestier.

Ocenenie Biele srdce

Mgr. Zuzana Grobarčíková – hlavná sestra v zariadení Senior Vrútky

Je energickou a cieľavedomou manažérkou, pre ktorú sú klienti vždy na prvom mieste. Je členkou sekcie manažmentu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a tiež členkou Asociácie poskytovateľov v sociálnych službách.

Mgr. Eva Hromková – vedúca sestra Domu sv. Martina

V tejto pozícií manažuje komplexnú 24 hodinovú starostlivosť – opatrovateľskú, ošetrovateľskú i zdravotnú. Svoju silu a osobitnú výnimočnosť preukázala najmä počas pandémie Covid-19, kedy sa DSS Dom sv. Martina stal Covid centrom. Počas tohto obdobia v zariadení doslova bývala, keďže cítila veľkú mieru zodpovednosti za klientov a za všetkých zamestnancov.

Bc. Ľubica Jesenská – Onkologické oddelenie UNM

V zdravotníctve je viac ako 26 rokov, pracuje na Onkologickom centre UNM. Vypracovala edukačné materiály pre pacientov s karcinómom prsníka a krku. Je spoluzakladateľka a predsedníčka Občianskeho združenia „Rakovina“, ktorého cieľom je skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ergoterapie onkologickým pacientom.

Marta Závodská – vedúca sestra akútneho oddelenia Psychiatrickej liečebne Sučany

Prakticky celý svoj život zasvätila starostlivosti o pacientov s duševnými ochoreniami. V Psychiatrickej liečebni Sučany pracuje od ukončenia strednej školy. Je obetavá voči svojim pacientom, pomáha im v ťažkých životných situáciách, ktorých sa často nachádzajú. Je odhodlanou manažérkou a motivátorkou.

Bc. Katarína Šípková – Klinika hematológie a transfúziológie UNM

Pôsobí na ambulancii jednodňovej terapie. Vyniká nie len ako sestra pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, ale aj ako aktívna prednášajúca na množstve konferencií a vzdelávacích podujatí. Zameriava sa na ošetrovateľské postupy pri zvládaní problémov pacientov podstupujúcich chemoterapiu, či na starostlivosť o pacientov so zaujímavými hematologickými ochoreniami ako sú paroxyzmálna nočná hemoglobinúria, či hemofília.