UNM spustila robotické operácie na hrudníku ako prvá nemocnica na Slovensku

  • 07.03.2024

Robotická chirurgia je aktuálnym svetovým trendom, ktorý preniká do väčšiny chirurgických odborov. Univerzitná nemocnica Martin do robotickej chirurgie zapája ako prvá nemocnica na Slovensku aj hrudníkovú chirurgiu. Systém Da Vinci najnovšej generácie Xi, ktorý UNM využíva, umožňuje podľa hrudníkového chirurga doc. MUDr. Antona Dziana, PhD. veľmi presné a detailné operovanie pokročilých chirurgických výkonov v hrudníku.  „Ide o miniinvazívny prístup, ktorý si samozrejme vyžaduje tréning. Obrovskou výhodou je, že robotika poskytuje operatérovi excelentný pohľad na operačné pole v 3D HD obraze s niekoľkonásobným zväčšením. Chirurg má k dispozícii veľké množstvo detailov. Robotické inštrumenty umožňujú precízne pohyby, ktoré imitujú pohyby ľudskej ruky,“ uviedol prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie. Ako ďalej upozornil, robotika chirurga nenahrádza, ale zdokonaľuje jeho prácu a poskytuje mu detailný priam mikroskopický pohľad na operačné pole. 

V UNM boli prvými robotickými operáciami v hrudníku klinovité resekcie pľúcneho tkaniva, počas ktorých bola odstránená časť periférneho pľúcneho parenchýmu s metastatickým nádorom a tiež odstránenie cysty z medzihrudia. Po nich nasledovali väčšie komplexné výkony, tzv. lobektómia a segmentektómia, pri ktorej bolo využité aj fluorescenčné zobrazovanie, ktoré je súčasťou robotickej platformy a umožňuje vidieť tkanivo v inom svetle.

Prvé operácie na hrudníku sa v Centre robotickej chirurgie UNM uskutočnili pod dohľadom proktora,  skúseného robotického chirurga MUDr. Jána Kolaříka z pražského Motolu, ktorý dohliadal na celý priebeh operácii. Upozornil, že ako prvé musí hrudníkový chirurg zvládnuť ovládanie robota, pretože práca so systémom vyžaduje oveľa zložitejšiu prípravu, než je špecialista zvyknutý. „Celý proces sme pred samotnými operáciami preto odštartovali tzv. e-learningom, sledovaním operácii v robotickom centre. Potom prešli na simulátor, kde získali manuálnu zručnosť, vyskúšali si funkcie prepínania medzi jednotlivými nástrojmi a medzi jednotlivými ramenami, ako aj ovládanie kamery či energetických technológií, ktoré sa používajú na zastavenie krvácania,“ vysvetlil MUDr. Ján Kolařík. Ako ďalej prezradil, pokračuje sa operáciou na tkanivovom modeli v školiacom centre, kde si lekár aj s operačným tímom vyskúša prvé operácie aj rozsiahlejšie výkony na hrudníku v praxi. Proktoring hrudníkovej chirurgie sa na operačnej sále Robotického centra UNM uskutočnil vo februári.

Robotický systém Da Vinci Xi nemocnica môže používať vďaka spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine, ktorá tento robotický systém získala z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Nemocnica s lekárskou fakultou sledujú spoločný cieľ – využívať výskumnú infraštruktúru na výkon vedecko-výskumnej činnosti vrátanie využitia nových diagnostických a terapeutických postupov v rámci výchovy a vzdelávania vo vede a na výkon liečebno-preventívnej starostlivosti. Vďaka nadštandardným vzťahom oboch inštitúcií majú pacienti UNM možnosť byť operovaní najmodernejším robotickým systémom, ktorý sa v súčasnosti používa.