Výnimočná operácia spojila osudy dvoch rodín

  • 26.01.2024

Lekári Univerzitnej nemocnice Martin zrealizovali nepríbuzenskú krížovú transplantáciu obličiek. Išlo o výmenu obličiek medzi dvoma pármi - manželským a súrodeneckým. V prvom prípade chcela Monika Demková darovať obličku svojej sestre Andrei Močáryovej, v druhom mala byť darkyňou orgánu Ľubica Melišíková, ktorá chcela pomôcť svojmu manželovi Jurajovi. „Pri vyšetrovaní sme však prišli na to, že jednotliví darcovia sú pre svojich príjemcov imunologicky nevhodní. Našťastie sme v rámci nášho transplantačného centra dokázali tieto dva páry spojiť do tzv. krížovej transplantácie, kde bola imunológia oveľa priaznivejšia,“ vysvetlila primárka Transplantačného centra UNM prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. Ako ďalej upozornila, za 20 rokov existencie pracoviska sa tak udialo po prvý raz v rámci pacientov transplantačného centra UNM. Náročná príprava na celý proces transplantácie zabrala lekárom celý jeden rok. Pri kompatibilite medzi príjemcami a darcami bolo podľa imunológa Mgr. Andrea Čereša dôležité sledovať protilátky, ktoré by najhoršom prípade mohli spôsobiť odumretie transplantovaného orgánu. „V spolupráci s nemeckými kolegami používame algoritmus s umelou inteligenciou a vďaka nej sme boli schopní krížovo vymeniť tieto dva páry. Výnimočné v tomto prípade bolo, že obaja darcovia aj obaja príjemcovia dostali z tejto výmeny obrovský benefit,“ vysvetlil.  

Náročný bol aj manažment samotnej operácie, operovalo sa súbežne na dvoch operačných sálach vedľa seba. „Museli sme naplánovať niečo špecifické, čo sa v Martine doteraz nikdy neudialo. Museli sme mať pripravené dva operačné stoly a dva operačné tímy súčasne – chirurgov, inštrumentárov aj obslužný personál. Našou povinnosťou bolo začať obe operácie naraz, aby jeden z darcov nezmenil svoj názor, o čom sa v tomto prípade vôbec neuvažovalo, taký je však štandardný postup,“ vysvetlil doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD., prednosta Kliniky všeobecnej viscerálnej a transplantačnej chirurgie UNM. Na operácii sa podieľalo 6 chirurgov, siedmy bol pripravený v zálohe. Okrem správneho načasovania bola operácia pre lekárov náročná aj po psychickej stránke. „Pre chirurga je bežné operovať chorého človeka. Ale keď je to žijúci darca, operujeme zdravého človeka, odoberáme zdravý orgán. Naša zodpovednosť tým rapídne narastá," priblížil docent Miklušica. A ako dodal, výnimočná operácia so sebou priniesla aj veľmi silné emócie. „Sestra už v minulosti podstúpila transplantáciu, vtedy jej obličku darovala mamina. Bohužiaľ po rokoch jej už doslúžila a keďže som vedela, čo by ju čakalo, rozhodla som sa jej pomôcť,“ vysvetlila svoje rozhodnutie Monika Demková. Obličku nakoniec darovala Jurajovi Melišíkovi. „Moja manželka dala zasa obličku Aďke,  berieme to tak, že sme dostali novú rodinu. Vzniklo medzi nami silné puto,“ doplnil Juraj Melišík.

Tento prípad je odkazom pre ďalších pacientov so zlyhaním obličiek. Dôležité je, aby kontaktovali transplantačné centrum aj napriek tomu, že ich živý darca s nimi nie je kompatibilný. „Vždy keď sa takéto páry vyskytnú, snažíme sa nejakým spôsobom páry kombinovať a aj tento prípad ukázal, že to ide. Čím viac dvojíc v existujúcom registri je, tým je väčšia šanca, že sa dokáže nájsť možnosť párovej výmeny,“ upozornila na záver primárka Transplantačného centra UNM profesorka Ivana Dedinská. Na transplantáciu obličky čaká aktuálne na Slovensku 286 pacientov, z toho 60 v martinskom transplantačnom centre.