XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

  • 08.10.2023

Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii zorganizovala v spolupráci s regionálnou komorou Sestier a pôrodných asistentiek Martin XI. Celoslovenskú konferenciu sesteir pracujúcich v dermatovenerológii.

Program konferencie bol zameraný nie len na špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v dermatológii, multiodborovú spoluprácu a nové trendy v ošetrovateľstve, ale aj na právo a legislatívu. „Medzi nové trendy patrí najmä biologická liečba, vlhká liečba chronických rán a vákuová terapia. Všetky metódy využívame aj u nás v rámci Dermatovenerologickej kliniky UNM,“  informovala Mgr. Zuzana Kalabová, vedúca sestra kliniky. Ako ďalej dodala, dematovenerologická klinika má špeciálne ambulancie na podávanie biologickej liečby. „Na biologickú liečbu máme nastavených mnoho pacientov s veľmi dobrými výsledkami. V rámci konferencie preto odzneli aj kauzistické príklady z praxe,“ doplnila Mgr. Zuzana Kalabová.

Ako vyzdvihla prednostka kožnej kliniky UNM MUDr. Karolína Vorčáková, PhD., kontinuálne vzdelávanie sestier je veľmi dôležité. „Za posledné roky sa pozícia zdravotnej sestry zmenila, v podstate by mala byť erudovaným partnerom lekára. Sme preto veľmi radi, že sa takéto podujatie a v takomto veľkom počte koná,“ doplnila MUDr. Karolína Vorčáková.