XXV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ORL

  • 15.10.2023

Sekcia sestier pracujúcich v ORL,  v spolupráci s RK  SaPA v Martine, SK SaPA,  Klinika ORL ChHaK a UNM v Martine,  organizovala  06.-07.októbra 2023 v Hoteli Turiec Martin XXV. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou.

 Mesto Martin už po 5x privítalo vyše 100 sestier z celého Slovenska, Čiech  a Maďarska. Program konferencie bol rozdelený do VI. blokov prednášok a  zameraný nielen na špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v ORL, multiodborovú spoluprácu, nové trendy v ošetrovateľstve, ale aj na právo a legislatívu. Všetky prednášky (25) boli zaujímavé, o čom svedčila veľmi bohatá a plodná diskusia.

Veľký úspech mal workshop canisterapie, ktorý viedol diplomovaný canisterapeut Miroslav Suja. Túto podpornú liečbu prevádzajú na oddeleniach v Nemocnici Agel Zvolen a.s. s veľkou odozvou.

Súčasťou  konferencie boli voľby do Výboru Sekcie sestier pracujúcich v ORL. Predsedníčka Mgr. Daniela Jarabová , ktorá viedla sekciu 28 rokov nekandidovala, členovia sekcie zvolili nový výbor, predsedníčkou sa stala Mgr. Martina Benková , z Nemocnice Agel Zvolen, a.s.

Konferenciu podporili vystavovatelia, mediálni partneri a mesto Martin, začo im patrí veľká vďaka.

Vzdelávacia aktivita bola prítomnými účastníčkami veľmi kladne ohodnotená.