XXVI. Šubjakov deň

  • 22.04.2024

V piatok 19. apríla sa v priestoroch hotela Turiec konal XXVI. ročník odborného podujatia Šubjakov deň. Celoslovenskej konferencie orálnej a maxilofaciálnej chirurgie sa zúčastnili aj viacerí odborníci zo zahraničia. Prednášky sa venovali témam rekonštrukcie tvárovej časti pri rozsiahlych chirurgických resekciách u onkologických pacientov, rekonštrukcie tvárovej časti po rôznych úrazoch či u pacientov s vývinovými čeľustno-ortopedickými anomáliami. Prezentované boli nové trendy a medicínske postupy, ale napríklad aj možnosti využitia 3D tlače v zubnom lekárstve a maxilofaciálnej chirurgii.