Základom prevencie trombózy je zmena životného štýlu

  • 27.10.2022

Trombóza je porucha zrážanlivosti krvi, kedy sa v krvnom riečišti vytvárajú krvné zrazeniny, ktoré môžu spôsobiť upchatie cievy. Hovorí sa jej aj tichý zabijak, pretože je najčastejšou príčinou náhlej smrti. Nepostihuje len staršiu generáciu, ale aj mladých ľudí. Vo svete umiera na následky trombózy v priemere každých 37 sekúnd jeden človek.

Výskyt ochorenia sa z roka na rok zvyšuje. Klinika hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Martin preto pravidelne organizuje podujatie, ktoré je určené nie len odborníkom z oblasti medicíny, ale aj širokej verejnosti. Konferencia sa koná pri príležitosti Svetového dňa trombózy, ktorého cieľom je zlepšiť povedomie ľudí o tomto ochorení. „Je dôležité aby aj verejnosť vedela o tomto veľmi závažnom ochorení. Na následky trombózy zomrie ročne jeden zo štyroch pacientov. Príčinou smrti sú infarkt myokardu, ischemická náhla cievna mozgová príhoda a venózny tromboembolizmus,“ informoval organizátor podujatia MUDr. Tomáš Šimurda, PhD. Podľa hematológa existujú rizikové faktory pre vznik trombózy a je dôležité, aby o nich ľudia vedeli. „Žijeme veľmi uponáhľaný spôsob života, čo má za následok vznik takýchto ochorení. V celej prevencii vzniku trombózy je veľmi dôležitá životospráva a dostatok pohybu. Problémom je sedavý spôsob života, práce – už viac ako 90 minút sedenia zvyšuje riziko vzniku trombózy. Dôležitá je dostatočná fyzická aktivita, podiel tukov v strave - aj nezdravé stravovanie predstavuje riziko vzniku trombózy,“ upozornil MUDr. Šimurda.

Tento rok si na podujatí Svetový deň trombózy pripomenuli aj 30. výročie vzniku Kliniky hematológie a transfúziológie UNM. „Je to významný míľnik v celej histórii martinskej nemocnice. Súčasťou našej kliniky je totiž národné centrum hemostázy a trombózy, ktoré poskytuje komplexnú diagnostiku a manažment liečby vrodených a získaných porúch zrážania krvi pre pacientov z celého Slovenska,“ priblížil hematológ MUDr. Šimurda. Klinika si pri tejto príležitosti pripomenula aj veľmi smutnú udalosť – úmrtie dlhoročného prednostu prof. MUDr. Petra Kubisza, DrSc., ktorý bol jedným z jej zakladateľov. „Aj vďaka nemu sme veľmi úzko prepojení s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine. Máme veľké množstvo kvalitne vyškolených lekárov, výskumníkov, zúčastňujeme sa na významných medzinárodných konferenciách, štúdiách. Môžem povedať, že naša klinika je celosvetovo vnímaná ako pracovisko, ktoré robí priekopnícke veci v oblasti porúch zrážania krvi,“ uzavrel MUDr. Tomáš Šimurda z Kliniky hematológie a transfúziológie UNM.